Circular Norway er et pilotprosjekt og en tverrfaglig organisasjon innen sirkulærøkonomi, som jobber for å akselerere overgangen fra lineær til sirkulær økonomi i norsk næringsliv.

Om oss

Circular Norway jobber for å akselerere overgangen fra lineær til sirkulær økonomi i norsk næringsliv. Circular Norway gjør dette ved å legge til rette for innovasjon og forretningsutvikling som optimaliserer vedisyklusen, skaper nye verdistrømmer og reduserer ressursbruk. Målet er å skape bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon, kunnskapsdeling og næringspolitisk arbeide. Circular Norway er sektoruavhengig og upolitisk.

Historie

Sommeren 2017 etablerte RENAS, Elektroforeningen og Regnskap Norge et pilotprosjekt og en tverrfaglig organisasjon innen sirkulærøkonomi – Circular Norway.

Sirkulær status i Norge

Circular Norway gikk på luften våren 2018. En del av forarbeidet var å kartlegge status for sirkulær innovasjon blant 50 av de største selskapene i Norge. Studiet ble gjennomført sammen med Deloitte. Vårt håp er at denne studien motiverer til samtaler mellom myndigheter og næringsliv, mellom næringslivsaktører og internt i bedrifter. Invitasjonen er å lese studien som en nullpunktsanalyse for sirkulærøkonomi blant de største bedriftene i Norge.

Fellesskapet

I 2018 er oppgaven for Circular Norway å bygge fellesskap blant norske ledere, myndigheter og andre som er interesserte i sirkulærøkonomi. Vi knytter bånd til bedrifter, norske og internasjonale eksperter fra akademia og næringslivet for å videreutvikle norsk sirkulærøkonomi. Vår logo illustrerer dette og innviterer til sammarbeid for å danne en full sirkel. I fellesskapet inviterer vi til samtaler hvor vi kan lære av hverandre gjennom innovasjonsprosesser, caser, arrangement og tilgang på eksperter.

I 2019 ønsker vi å gå ett steg videre ved å sette i gang med en rekke sirkulære prosjekter.

For å få til dette trenger vi støttespiller og meldemmer som kan fremme innovative prosjekter.