Circular Norway

Elektroforeningen og RENAS etablerte sommeren 2017 foreningen Circular Norway. Circular Norway skal øke kunnskapen om sirkulærøkonomi, bygge et fellesskap for å utvikle norsk sirkulærøkonomi og drive bransjeprosjekter for å få norsk industri og ulike næringslivsaktører til å lykkes i praksis med en overgang fra lineærøkonomi til sirkulærøkonomi.

Organisasjonen har vært i etablering og blir lansert i løpet av våren 2018. En del av forarbeidet har vært kartlegging av den sirkulære statusen blant norske bedrifter. Vi er allerede kommet godt i gang med arbeidet, og i 2018 skal vi fokusere på å bygge fellesskap blant norske ledere, myndigheter og andre som er interesserte i sirkulærøkonomi, og samtidig knytte tettere bånd til bedrifter, samt norske og internasjonale eksperter fra akademia og næringslivet for å videreutvikle norsk sirkulærøkonomi. Fellesskapet vil lede til samtaler hvor vi kan lære av hverandre gjennom konkrete caser, verktøy og tilgang på eksperter.

Sirkulærøkonomi er viktig for grønn omstilling og ett av de mest effektive virkemidlene for å nå målene i Parisavtalen. I Norge sier regjeringen at vi skal bli et foregangsland innen grønn sirkulærøkonomi. Sirkulærøkonomi handler om å revitalisere gamle forretningsmodeller ved å bruke teknologi, å revolusjonere råvare og materialbruken, og å tilby bedre produkter og tjenester til forbrukerne.

Abonner på vårt nyhetsbrev