Målet er å skape bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon, kunnskapsdeling og næringspolitisk arbeide.

Circular Norway er sektoruavhengig og upolitisk.

Nyheter

«Vi må sikre at produkter ikke ender opp som avfall, men vi må ivareta at produktene, komponentene og materialene holder seg i verdikjedene så lenge som mulig»

Frank Jaegtnes

Administrerende direktør, Elektroforeningen

Våre samarbeidspartnere

Rapporter