Ofte stilte spørsmål

Hva driver Circular Norway med?


Circular Norway jobber for å omstille kommuner og norske bedrifter til sirkulærøkonomien. Gjennom ulike programmer, som for eksempel City Scan, topplederprogram eller eiendom og byggnettverket hjelper de kommuner, regioner og bedrifter til å tilegne seg kunnskap og kompetanse om sirkulær økonomi. Ved å delta på programmene vil kommuner og forstå hva en lineær risiko medfører og lettere også se mulighetene overgang til en sirkulærøkonomi gir.
Hvorfor er sirkulær økonomi viktig?


Siste Global Gap Report, som ble presentert på World Economic Forum i Davos januar 2019, viser at jorden kun er 9% sirkulær. Det betyr at vi risikerer å gå tom for viktige metaller som sølv, gull, zink og bly innen de neste 10-15 årene. I EU har Critical Row Materials Alliance laget en liste over 20 ikke fornybare kritiske materialer som brukes bla til forsvarsindustri, bil, helseprodukter, forbrukerelektronikk og grønn teknologi. Dette er råvarer som ikke kan erstattes og som er helt avgjørende i industrien, og noen av disse råvarene importeres 100% av EU. For noen råstoffer er importen større enn 80% fra et enkelt land og gjør at risikoen kan øke. Sirkulær økonomi sikrer gjenbruk av viktig råstoffer og kan sikre økt vekst, konkurransefordeler, reduserte kostander, lavere miljøbelastning og en mer effektiv verdikjede. Det handler om å ta vare på jordas ressruser og skape minst mulig avfall.
Hvem eier Circular Norway?


Circular Norway ble stiftet sammen med RENAS, Elektroforeningen (EFO) og Regnskap Norge. Vi er en politisk uavhengig, frittstående medlemsorganisasjon. Målet er å ha rundt 11 partnere samt medlemmer.
Hva kan Circular Norway gjøre for å hjelpe min bedrift?


Circular Norway ønsker å tilrettelegge for bedrifter slik at de får kunnskap og kompetanse til å omstille seg til sirkulærøkonomien. Vi tilbyr flere programmer. Bedriften din kan velge mellom å være med på et- to eller flere. Dersom bedriften din ønsker et internasjonalt nettverk kan dere velge mellom å være med på Nordic Circular Hotspot eller Eienom og byggnettverket vårt. Her er det årlige møter hvor medlemmene møtes og utveksler kunnskap og erfaringer. Har du lyst til at byen, regionen eller kommunen du jobber i skal bli mer sirkulær kan dere være med på City Scan, hvor vi kartlegge hvor sirkulær byen/kommunen/regionen er og deretter lager gode løsninger og en handlingsplan på hvordan dere kan omstilles til en mer sirkulær økonomi.
Hvor ofte er det møter i nettverkene?


Det arrangeres normalt 4-5 møter i året.
Hvem kan være med i nettverkene til Circular Norway?


Alle som er medlem hos Circular Norway kan delta på nettverksmøtene.
Hvor mange deltakere fra hver bedrift kan være med på programmene?


Normalt stiler 1-2 personer fra en bedrift, men vi har foreløpig ikke sett det nødvendig å sette noe tak på antall deltakere per bedrift eller kommune.
Hvor mye koster det og hvordan melder jeg meg inn/ut?


Prisen er avhengig av hvor stor bedriften er og hvordan type medlemskap bedriften din ønsker. Circular Norway tilbyr tre ulike: partnerskap, medlemskap og nettverksmedlemskap. Du kan gå inn på https://www.circular-norway.com/medlemspriser for å finne ut hva det koster for medlemskap. Når du har bestemt deg for hvilket medlemskap du ønsker, fyller du ut skjemaet. Deretter vil du få et svar fra oss innen 1-2 virkedager. Dersom du ikke lengre vil være medlem, sender du oss en mail på info@circularnorway.no og vi vil kontakte deg.
Hva er en cityscan og kan jeg være med her?


City Scan handler om innovasjon og forretningsutvikling på sidestrømmer/avfall. Programmet er delt i 4 faser og går over 12 måneder. Du kan lese mer på https://www.circular-norway.com/city-scan Programmet er et samarbeid mellom by og bedrifter. Måler er å utnytte lokaler ressurser, med lokal kompetanse med lokal innovasjon.
Hva er forskjellen på partnerskap og medlemskap?


Partnere er med å utvikle sirkulærøkonomien i Norge gjennom sitt samarbeid med Circular Norway. Det vil si delta i programutvikling, delta på treff og samlinger nasjonalt og internasjonalt. Medlemmer får «gleden» av det Circular Norway utvikler sammen med partnere.
Hvor mye koster et medlemskap for min bedrift?


Det finnes flere pristilbud for bedrifter som ønsker å bli medlem. Prisen er basert på bedriftens brutto omsetning. Her finner du en oversikt over medlemspriser. Du kan også se medlemspriser her

Fortsatt spørsmål?
 
Kontakt oss
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no