Sirkulærøkonom i Norden

Sirkulærøkonomi i Norden

I Norden er det en variabel grad av sirkulærbar modenhet. Finland har tatt mål av seg å bli verdens første sirkulære nasjon innen 2020 – og har per i dag 100 pågående pilotprosjekter innen offentlig- og privat sektor. I sommer fikk den danske regjeringen utlevert en liste med 27 konkrete punkter fra en gruppe ledende aktører innen dansk næringsliv. Arbeidsgruppen var ledet av Carlsbergfondets styreleder, Flemming Besenbacher – som i ett år jobbet med en spesifikk kravliste overfor danske myndigheter for å legge til rette for en mer sirkulær tankegang i næringslivet. I Sverige har store kommersielle aktører som Ikea og H&M gått foran og kommet langt innen sirkulærøkonomien. Svenske myndigheter har også foretatt en større utredning for å gå gjennom regelverk og rammebetingelser som står i veien for en sirkulær overgang.

Sirkulærøkonomi i Norge

I Norge sier regjeringen at vi skal bli et foregangsland innen grønn sirkulærøkonomi. I januar 2018 la regjeringen frem en politisk plattform for de neste fire årene for å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere ben å stå på. Circular Norway er en bransjeorganisasjon som skal samle og bidra til å sette Norge på kartet.

For vi henger etter på noen områder i forhold til våre naboland. I Norge har aktører innen avfallsindustrien kommet langt, mens det står dårligere til i andre deler av næringslivet.

Circular Norway vil være det grønne skifterommet for å øke kunnskapen om sirkulærøkonomi, bygge fellesskap og jobbe frem sirkulære forretningsområder for å få norske virksomheter til å lykkes med en overgang til sirkulærøkonomi.