Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi er en gammel metode i ny drakt, og kan bli referert til som kretsløpsøkonomi på norsk. Sirkulærøkonomi baserer seg mer på naturens egne premisser enn den lineære øknomien. I en sirkulærøkonomi finnes ikke avfall, men ressurser. Det handler om å setter funksjonalitet og kunde i sentrum gjennom å revitalisere forretningsmodeller, anvende ny teknologi, å revolusjonere råvare og materialbruken. I sum kan dette bidra til bedre produkter og tjenester for folk flest. Ifølge en studie fra Ellen MacArthur Foundation, kan EU alene spare 600 milliarder dollar årlig etter 2025 dersom industribedrifter er i stand til å snu om virksomheten til en sirkulærøkonomi. I tillegg kan en slik transformasjon skape mer enn to millioner jobber innen 2030, ifølge EU Kommisjonen.

 En sirkulærøknomi er basert på grunnlaget om at alt kan gå i ett kretsløp på tvers av hverandre. Dette leder til større ressurs og materialutnyttelse og sterk reduksjon i mengden avfall. Det ultimate målet med en sirkulærøkonomi er å ikke generer noen typer avfall. For å få til en sirkulærøkonomi er det stort behov for innovasjon, ofte i form av design. Veldig mange av produktene som finnes på markedet i dag, er designet for å bli avfall. I en sirkulærøkonomi må produkter være lettere å ta fra hverandre, reparere og bytte ut delene.

 

7 nøkkelprinsipper i en sirkulærøkonomi

Nøkkelprinsippene leder til nye forretningsmodeller som implementerer deler eller alle av nøkkelprinsippene. Et knippe forretningsmodeler som baserer seg på disse er: 

  1. Produkt livsforlengelse
  2. Produkt som tjeneste 
  3. Delingsplatformer 
  4. Produkt innovasjon og prossess innovasjon 
  5. Fornybarhet 
  6. ressurseffektivitet og resirkulering 
  7. Salg og tilbakekjøp

Sirkulærøkonomi er mer en tjenesteøkonomi enn den lineære økonomien ved at den fremmer reparasjon, oppgraderinger, å leie og lease, og gjenbruk av varer. Det er viktig å huske på at disse også er verdiskapene egenskaper i en økonomi. Fordelene er mange for de som lykkes med en slik omstilling; økt vekst, konkurransefordeler, reduserte kostnader, lavere miljøbelastning og en mer effektiv verdikjede. Ekspert miljøet Circle Economy i Nederland, har foretatt en måling av verdensøkonomien, og kom dessverre frem til at kun 9% av verdens ressurser  går i kretsløp. Det betyr at 91% ikke gjør det, og at det er gode muligheter for å vokse i en sirkulærøkonomi. 

Sirkulærøkonomi kan bli sett på som en paraply for bærekraft, da det dekker over både miljø og næringen. Veldig mange bedrifter har en bærekraft strategi som er basert på FNs bærekraftsmål. Det er derfor gledelig å kunne vise til at sirkulærøkonomi dekker over 8 av 17 bærekreaftsmål. 

Vil du lære med om sikrulærøkonomi og hvordan du eller din bedrift kan øke sin sirkulæritet, ta gjerne kontant med oss på info@cirularnorway.no