Sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi handler om god utnyttelse av ressursproduktivitet muliggjort gjennom design. Dette bygger på en økonomisk modell som anerkjenner og fordrer hensiktsmessig bruk av material og ressurser gjennom hele livssyklusen.

Bedrifter som bruker sirkulærøkonomiske prinsipper ser på redusert materialbruk, design, gjenbruk, reparasjon, resirkulering og oppgradering.

Fordelene er mange for de som lykkes med en slik omstilling: økt vekst, konkurransefordeler, reduserte kostnader, lavere miljøbelastning og en mer effektiv verdikjede.

Sirkulærøkonomi bidrar til produktiv bruk av ressurser muliggjort gjennom design. Dette er mer enn gjenbruk. Det handler om å setter funksjonalitet og kunde i sentrum gjennom å revitalisere forretningsmodeller, anvende ny teknologi, å revolusjonere råvare og materialbruken. I sum kan dette bidra til bedre produkter og tjenester for folk flest. Ifølge en studie fra Ellen MacArthur Foundation, kan EU alene spare 600 milliarder dollar årlig etter 2025 dersom industribedrifter er i stand til å snu om virksomheten til en sirkulærøkonomi. I tillegg kan en slik transformasjon skape mer enn to millioner jobber innen 2030, ifølge EU Kommisjonen.

Neste generasjons økonomi

Sirkulærøkonomi er ikke et nytt konsept, men ny teknologi muliggjør mer systematisk utvikling av sirkulære forretningsmodeller. Sirkulærøkonomi er neste generasjons økonomi. Det handler om økodesign og produksjon av varer og tjenester som forblir i produksjonssyklusen, med lang levetid som kan tilpasses i løpet av et livsløp.

Sirkulærøkonomi er viktig for grønn omstilling og ett av de mest effektive virkemidlene for å nå målene i Parisavtalen.