Hva Circular Norway jobber med

Circular Norway ønsker å være en pådriver for en raskere utvikling i Norge ved å omstille samfunnet fra en linær til en sirkulær økonomi. Dette jobber vi med hver dag. Vi jobber innen flere områder.

Vi ønsker å skape sirkulære byer.  Byer er sentrum for menneskelig aktivitet. I 2050 er det forventet at 68 prosent av verdensbefolkningen skal bo i byer. Derfor er det ekstra viktig å styre byer i riktig retning. Vi må finne løsninger som gjør at byer bruker ressurser og materialet effektivt. 

Fremtidens forretningsmodeller er sirkulære. Derfor er det ekstra viktig å tilrettelegge for bedrifter slik at det er lettere for dem å omstille seg til sirkulær økonomi. Vi ønsker å skape sirkulær næringsstrategi. Illustrasjon til hvordan vi best kan gjøre dette er vist under. 

Nettverk skaper innovasjon, læring og kontakter. Circular Norway mener det er viktig med samarbeid og åpenhet. Derfor jobber vi med flere typer nettverk. 

Rapporter og innsikt gir oss en helt ny kunnskap. Derfor er Circular Norway opptatt av gode rapporter på sirkulærøkonomi. Blant annet har vi sammen med flere aktører satt i gang Circularity Gap Report Norway. 

7 NØKKELPRINSIPPER 

Circular Norway jobber tett med de  7 nøkkelprinsippene i sirkulærøkonomien. Disse nøkkelprinsippene gjør det enklere for bedrifter og næringsliv å vite hva som skal til for å implementere nytenkende forretningsmodeller for sirkularitet.

 

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no