• Svart Instagram Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© CircularNorway  Apotekergata 10, 0180: Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no

Byer

Hvorfor er det viktig med sirkulære byer? 

”Our struggle for global sustainability will be won or lost in cities”

- Ban Ki-moon, FNs åttende generalsekretær.

Byer er sentrum for menneskelig aktivitet. I 2050 er det forventet at 68 prosent av verdensbefolkningen skal bo i byer. Denne raske veksten kan aggregere og forverre viktige samfunnsmessige utfordringer, fra arbeidsledighet og ulikhet, til forurensing og klimaendringer. Derfor er effektiv styring av byer helt avgjørende for den globale skalaen. I dag er kun 9 prosent av verdens ressurser sirkulært. Dette stiller byer i en farlig posisjon til å utvide det globale sirkulære gapet. Nettopp fordi 70 prosent av det globale klimautslippet kommer fra byer. Byer bruker nesten 75 prosent av verdens ressurser og driver mange moderne miljøutfordringer. Imidlertid er de en viktig styrke for den økonomiske veksten i verden ettersom de produserer rundt 70 prosent av de globale ressursene. Dette viser at det er avgjørende å finne løsninger som fører til at vi bruker ressurser og materialer i byer mer effektiv. Vi må styre byer i riktig retning, og den retningen er sirkulær.

 

Derfor må vi skape sirkulære byer.

Gjennom våre programmer får regioner, kommuner og bedrifter muligheter til å tilegne seg kompetanse og informasjon som gjør det lettere å omstille seg til sirkulærøkonomien. 

 

City scan

Er du tilknyttet en by-, forretnings- eller likesinnet organisasjon som ønsker å lære mer om hvordan du kan dra nytte av eller spille en rolle i programmene til Circular Norway?