Byer

”Our struggle for global sustainability will be won or lost in cities”

- Ban Ki-moon, FNs åttende generalsekretær.

Hvorfor er det viktig med sirkulære byer? 

Byer er sentrum for menneskelig aktivitet. I 2050 er det forventet at 68 prosent av verdensbefolkningen skal bo i byer. Denne raske veksten kan aggregere og forverre viktige samfunnsmessige utfordringer; fra arbeidsledighet og ulikhet, til forurensing og klimaendringer. Derfor er effektiv styring av byer helt avgjørende for den globale skalaen.

I dag er kun 9 prosent av verdens ressurser sirkulært. Som er result av dette blir byer stilt i en farlig posisjon for å utvide det globale sirkulære gapet. Nettopp fordi 70 prosent av det globale klimautslippet kommer fra byer.

Ikke nok med det, byer bruker nesten 75 prosent av verdens ressurser. Dette gjør at de står ovenfor mange moderne miljøutfordringer. Imidlertid kan byer bli sett på som en viktig styrke for den økonomiske veksten i verden, ettersom de produserer rundt 70 prosent av de globale ressursene. Dette indikerer at vi må finne løsninger som fører til at ressurser og materialer i byer blir brukt mer effektiv. Byer må bli styrt i riktig retning, og den retningen er sirkulær. Nøkkelen er derfor å skape sirkulære byer.

Gjennom våre programmer får regioner, kommuner og bedrifter muligheter til å tilegne seg kompetanse og informasjon som gjør det lettere å omstille seg til sirkulærøkonomien. 

 

City scan

City scan Kongsvinger

Vi er allerede igang med City scan i Kongsvinger regionen. 

Er du tilknyttet en by-, forretnings- eller likesinnet organisasjon som ønsker å lære mer om hvordan du kan dra nytte av eller spille en rolle i programmene til Circular Norway?

Kontakt oss

info@circularnorway.no

Apotekergata 10, Oslo

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no