Transformation is feasible

Transformation is feasible, how to achieve the sustainable development goals within planetary boundaries. – En rapport som ser på hvordan man kan nå FNs klimamål på en smart og effektiv måte innen de tidsrammer som er satt.

De ukonvensjonelle tilnærmingene blir beskrevet i en modell kalt «Smarter». Følgende endringer vil gjøre at nesten alle bærekraftmålene vil nås innenfor nesten alle av planetens tålegrenser:

  1. Vi må øke fornybardelen så fort som mulig for å kutte utslippene
  2. Hele matkjeden må bli 1% mer produktiv hvert år
  3. Satse på utdanning, helse, likestilling og familieplanlegging
  4. Mindre forskjeller – mellom folk og mellom land.

Achieving-the-Sustainable-Development-Goals

Utgitt; 17. oktober 2018

Stockholm Reilience Centre

Stockholm University

BI Norwegian Business School

Global Challenge Foundation