The Circle economy and benefits for society

 

The-Circular-Economy-and-Benefits-for-Society

Rapport publisert av The Club of Rome, publisert i 2015

Forfatter; Anders Wijkman & Kristian Skånberg