Sirkulærøkonomi i bygge-, anleggs-, og eiendomsnæringen

Sirkulærøkonomi i bygge-, anleggs-, og eiendomsnæringen

Byggebransjen står ovenfor store utfordringer. Vi har nå tatt initiativet til å skape en mer bærekraftig og fremtidsrettet bransje.

Dette er en rapport som gir innsikt og oversikt over pilotene fra Byggfloken. Den inneholder også intervjuer med deltakere og andre nøkkelpersoner i bransjen.

Her finner du reformater.no som også kan gi innblikk i prosessen.

Februar 2019