Sirkulær økonomi i morgendagens byggenæring

SINTEF+Byggforsk+-+Sirkulr+konomi+i+morgendagens+byggenring+2017-05-08

Forfatter; Anita Moum, Christofer Skaar og Kjetil Midthun

Publisert; Mai 2017