Ringen sluttes: mulighetsstudie for sirkulærøkonomi i prosessindustrien

mulighetsstudie-sirkular-okonomi-i-prosessindustrien

Økt verdiskapning ved effektiv ressursutnyttelse

Norsk Industri 2019