Resurseffektivitet – Policyutveckling mot 2015

Resurseffektivitet – Policyutveckling mot 2015
En rapport från IVA-prosjektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft.

Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2016