Resurseffektivitet – Färdvägar mot 2050

Resurseffektivitet – Färdvägar mot 2050

En rapport från IVA-prosjektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft.

Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2015