Resurseffektivitet – Fakta och trender mot 2050

Resurseffektivitet – Fakta och trender mot 2050 

En rapport från IVA-prosjektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft.

Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), 2015