NHP-nettverket Utredning av barrierer og muligheter for ombruk av byggematerialer og tekniske installasjoner i bygg

Asplan Viak,

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

NHP-Barrierer-for-ombruk-v4

Utgave: 4

Dato: 04.10.2018