Klimarisiko, hva kan du gjøre i din kommune?

Hefte_klimarisiko_kommune_LOWRES

Alle tekster i dette heftet er utarbeidet av Norsk klimastiftelse.

Anders Bjartnes | Ansvarlig redaktør Anne Jortveit

Referansegruppe:

Kjetil Lund, Oslo kommune og leder av rådet i CICERO Climate Finance
Mia Ebeltoft, Finans Norge
Odd-Inge Uleberg, Vennesla kommune

Design | HaltenbankenTrykk | Bodoni AS

Utgitt av:

Norsk klimastiftelse
i samarbeid med Kommunalbanken