Hovedbudskap fra IPCC rapporten om 1,5 grader

Miljødirektoratet har laget et faktaark med hovedbudskapene fra IPCC «Special Report in 2018 on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways»

Dette er en rapport som har fått mye oppmerksomhet da det ble klart at vi har mye gjenstående jobb, for at vi skal klare å nå 1.5 graders målet som ble satt at Parisavtalen.

Faktaark_HOVEDBUDSKAP_trykk