A sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment

I 2012 la EU frem en strategi for bioøkonomi, men da denne skulle oppdateres i 2018 ble det klart at den måtte utvides slik at den støtter opp under målene satt av Parisavtalen og FNs bærekraftsmål Det betyr at den nå også omhandler sirkulærøkonomi.

Lansert; 2018 av European Commission.

ec_bioeconomy_strategy_2018