Rapporter

Global resource outlook 2019

12. mars 2019
Much is at stake as global society approaches the final decade before the Sustainable Development Goals are fixed to be realized in 2030.
Les mer

Norsk sirkulærøkonomi 2018

13. mars 2018
Circular Norway har sammen med Deloitte kartlagt 50 av de største norske selskapenes innovasjon knyttet til sirkulærøkonomi.
Les mer

Building blocks for the new strategy, Amsterdam Circular

21. juni 2019
The city of Amsterdam wants to be a regenerative and inclusive city for all citizens while respecting the whole planet. But how to realise the radical and ambitious vision to make such a thriving city? That’s the question that the City of Amsterdam, Kate Raworth and Circle Economy answer at We Make The City, a […]
Les mer

Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart

handlingsplan-for-gronn-skipsfart 20.06.2019 lanserte regjeringen handlingsplan for grønn skipsfart. Satsingen på grønn skipsfart er et viktig grep i klimapolitikken. Vi kutter utslipp hjemme, vi styrker næringen og vi bidrar til å utvikle ny og klimavennlig teknologi som kan eksporteres globalt. Slik bidrar vi til vekst og arbeidsplasser langs hele kysten, sier statsminister Erna Solberg (H). Sammen […]
Les mer

Circular Jobs

A transition to the circular economy is essential to fight climatechange, resource depletion, and achieve inclusive growth.
Les mer

Linear Risk

17. januar 2019
An essay that aims to introduce the various business risks of common "linear economy" business practices
Les mer

Klimarisiko og norsk økonomi

9. januar 2019
Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. oktober 2017 for å vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.
Les mer

Circular Economy for Sustainable Development

This report tried to give the historical background of circular economy, while also looking at how circle economy solves and are intertwined with several of the 17 sustainable development goals created by the UN.  
Les mer

You & Sustainability

Veolia er den største ressursforvaltnings leverandøren i England. De leverer strøm, vann og avfallshåndtering, designet for å hjelpe kunder som ønsker å delta i sirkulærøkonomien. 
Les mer

Transformation is feasible

26. oktober 2018
En rapport som ser på hvordan man kan nå FNs klimamål på en smart og effektiv måte innen de tidsrammer som er satt. 
Les mer

Hovedbudskap fra IPCC rapporten om 1,5 grader

Miljødirektoratet har laget et faktaark med hovedbudskapene fra IPCC "Special Report in 2018 on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways"
Les mer

The Circularity Gap report

The Circularity Gap Report, an analysis of the circular state of the global economy. I dag er kun 9,1 % av verdensøkonomien sirkulær. Denne rapporten ser på hvordan man kan måle sirkulæritet, og hvordan man kan øke den sirkulære økonomien på verdensbasis.
Les mer