Rapporter

Norsk sirkulærøkonomi 2018

13. mars 2018
Circular Norway har sammen med Deloitte kartlagt 50 av de største norske selskapenes innovasjon knyttet til sirkulærøkonomi.
Les mer

Mineral resource governance in the 21st century

20. februar 2019
Gearing extractive industries towards sustainable development – Summary for policymakers and business leaders UN International Resource Panel February 2018 report_summary_mining_governance_feb18_web_004
Les mer

Linear Risk

17. januar 2019
An essay that aims to introduce the various business risks of common "linear economy" business practices
Les mer

Klimarisiko og norsk økonomi

9. januar 2019
Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. oktober 2017 for å vurdere klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi.
Les mer

Circular Economy for Sustainable Development

This report tried to give the historical background of circular economy, while also looking at how circle economy solves and are intertwined with several of the 17 sustainable development goals created by the UN.  
Les mer

You & Sustainability

Veolia er den største ressursforvaltnings leverandøren i England. De leverer strøm, vann og avfallshåndtering, designet for å hjelpe kunder som ønsker å delta i sirkulærøkonomien. 
Les mer

Transformation is feasible

26. oktober 2018
En rapport som ser på hvordan man kan nå FNs klimamål på en smart og effektiv måte innen de tidsrammer som er satt. 
Les mer

Hovedbudskap fra IPCC rapporten om 1,5 grader

Miljødirektoratet har laget et faktaark med hovedbudskapene fra IPCC "Special Report in 2018 on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways"
Les mer

The Circularity Gap report

The Circularity Gap Report, an analysis of the circular state of the global economy. I dag er kun 9,1 % av verdensøkonomien sirkulær. Denne rapporten ser på hvordan man kan måle sirkulæritet, og hvordan man kan øke den sirkulære økonomien på verdensbasis.
Les mer