• Circular Norway

Vi trenger at Enova får et mandat for sirkulærøkonomi

Den 4 Mars inviterte Klima- og miljødepartementet til innspillsmøte om hvordan Enova bør innrettes for å få mest mulig klima og omstilling for midlene de forvalter.


Møtet ble åpnet av klima og miljøvernministeren, Sveinung Rotevatn.

«Vi har dårlig tid og næringslivet må gjøre jobben, men ikke med «røde tall». Han hadde vært på Vestlandskonferansen og sett hvordan de har lykkes med utvikling av klimatilpassende tilltak.

Staten har virkemidler som kan hjelpe utvikling ved å avlaste risiko fra ide til kommersielt produkt, dette gjøres bl.a via støtteordninger i Enova, Innovasjon Norge, Ny Snø og Forskningsrådet.

I tillegg har staten andre virkemidler de kan bruke;

1) Prising av utslipp

2) Målrettet støtte eller subsidier

3) Offentlige innkjøp

4) Reguleringer (forbud/påbud)


Mye fokus på energi blant innspillene, men vi løftet frem Sirkulærøkonomi.


Det var mange som ønsket å komme med innspill til hvordan Enova skal fokusere hele 26 bedrifter/ organisasjoner, de aller fleste fokuserte på energisparende tiltak. Circular Norway, og 4 andre mente at Enova også burde ha et mandat innen sirkulærøknomi.

De 4 andre var; Fortum, Elektroforeningen, BNL og Virke.


Daglig leder Leif Nordhus dro frem 5 grunner til hvorfor Enova trenger et tydelig mandat innen sirkulærøkonomi.


1. Per i dag er det ingen virkemidler som støtter sirkulære prosjekter som fokuserer på materialstrøm analyser. Dette kan Norge gjøre noe med ved å gi ENOVA mandatet.


2. I klimadebatten er det mye fokus på energi. Sirkulærøkonomien er den andre halvdel av klimaløsningen. Dette er også i tråd med EUs Green Deal  og deres New Circular Economy Action plan.


3. Lær fra andre land som lykkes; Norge trenger Enova som fungerer og opererer med tydelige mandater for å få samspill på̊ tvers av sektorer, optimerer ressurser mellom fagområder, jobber uavhengig og på tvers av siloer. Her kan vi se til Zero Waste Scotland og Sitra i Finland


4. Norge trenger en aktør som støtter og hjelper bedrifter som kan utfordre den eksisterende industrilogikk. Orge trenger en aktør som støtter og hjelper bedrifter som kan utfordre den eksisterende industrilogikk, gjennom å utvikle ny kunnskap, nye prosesser som skaper samarbeid fremfor konkurranse, og nye finansielle økonomiske instrumenter som finansierer og skaper grunnlag for sirkulære forretningsmodeller innen alle sektorer.


5. Vi trenger et ENOVA som har mandat også innen sirkulærøkonomi–et GJENOVA. Et Gjenova som også får oppgave å avdekke lineær risiko innen norske næringer og som har mandat til å se på hvordan utvikle nye arbeidsplasser, nye kunnskapsområder, digitalisere systemer med sirkulæritet som default og bli et virkningsfullt virkemiddelapparat for den norske omstillingen som må til for å bli et foregangsland i verden for en grønn sirkulær økonomi.


Her kan du lese det skriftlige innlegget sendt til KLD fra Circular Norway

Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no