• Circular Norway

Vi må vite hvor vi står, før vi kan legge en ny kurs

Oppdatert: 3. juli 2020


Den norske Regjeringen formulerte i Granavolden-erklæringen «At Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi.» Regjeringens ambisjoner er inspirerende, men før man kan utarbeide en nasjonal strategi om sirkulærøkonomi, så må vi vite hvor Norge står. Hvor sirkulært er norsk økonomi?


Avsparket for nasjonal strategi i sirkulærøkonomi

Næringslivet og nasjonale myndigheter har et stort behov for å forstå ressursstrømmer og hvor sirkulært norsk økonomi er. Dette bidrar til å forstå driverne som kan gjøre norsk økonomi mer sirkulær. Forståelsen må være faktabasert for å sikre et godt startskudd i arbeidet mot regjeringens målsetting. Circularity Gap Report Norway gjør nettopp dette.

Rapporten vil være avsparket på arbeidet rundt nasjonale strategier og handlingsplaner i norsk næringsliv og gi et godt grunnlag for bedre politiske beslutninger. Rapporten vil presentere Norges materialfotavtrykk og et måltall på sirkularitet samt gjøre dypdykk inn i flere fagområder og problemstillinger. Ved å gjennomføre Circularity Gap Report Norway hvert andre år så vil man kunne måle hvordan norsk økonomi utvikler seg over tid.


Ett tverrfaglig samarbeid

Ved å skape et nasjonalt samarbeid med ledende bedrifter, nytenkende gründere, myndigheter, frivillige organisasjoner og akademikere innenfor dette feltet, vil det oppstå nye muligheter for å gjøre den norske økonomien mer sirkulær. Circular Norway har samlet en rekke samarbeidspartnere, som sammen representerer ulike sektorer og interessegrupper for å sikre gjennomføringen av Circular Gap Report Norway. Samarbeidspartnere har delt verdifull innsikt og muliggjort denne viktige rapporten.


Den tredje nasjonale analysen

Circularity Gap Report Norway er basert på metodikk utviklet av den nederlandske organisasjonen Circle Economy. På kort tid har metoden blitt anerkjent blant markedsaktører, myndigheter og forskningsmiljøer. Circle Economy har tidligere gjennomført tre analyser av verdensøkonomien og to nasjonale analyser som skaper et sammenligningsgrunnlag og en mulighet til å vurdere Norge i både et europeisk og globalt perspektiv.


Europakommisjonen presenterte European Green Deal i slutten av 2019 med et eget svært ambisiøst mål - Europa skal bli det første klimanøytrale kontinentet innen 2050. Sirkulærøkonomi ligger høyt på agendaen i arbeidet med å bygge Europa som et foregangskontinent for miljø, mennesker og et bærekraftig næringsliv. Den globale Circularity Gap Report for 2020 understreker at nasjonale myndigheter er nøkkelen til å skifte fra en lineær til en sirkulær økonomi. Den oppfordrer til å samarbeid om sirkulære strategier for å måle og forbedre ressurseffektiviteten, å oversette globale trender til nasjonale veikart og å samarbeide med bedrifter, frivillige organisasjoner og akademikere for å drive handling.


Vi befinner oss nå i startfasen på et viktig omstillingsarbeid for norsk næringsliv, som sikrer konkurransekraft, fleksibilitet og motstandsdyktighet. Lanseringen av denne rapporten vil gi oss første pekepinn på hvor mye jobb Regjeringen og norsk næringsliv har foran seg.


Rapporten lanseres torsdag 27. august kl. 09.00. Meld deg på her for å ta del i arrangementet og få rapporten tilsendt i din innboks.


Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no