• Circular Norway

Vi går tomme for råstoffer. Kan løsningen være en felles materialbank.Hvordan kan Norge gjøre en reel omstilling til sirkulærøkonomien? Hva gjør land som har fått til denne omstillingen riktig? Og hvordan kan vi få til et samlingspunkt i bygg - og eiendom bransjen?Dette var spørsmål som kom frem da Sirkulært eiendom og byggnettverk holdt sitt andre møte. Denne gang i samarbeid med Construction city.

Møtet ble fort fulltegnet, og over 80 deltakere fikk høre spennende foredrag fra Statsbygg om deres digitale madaster pilot de nå kjører sammen med Circular Norway og Efo.

Tema for møtet var ”Vi går tomme for råstoffer. Kan løsningen være en felles materialbank”, Entra ASA jobber med Norges fremste ombruksbygg kunne si seg enig. Resirqel har kartlagt muligheter og utfordringer med ombruk i norskbyggenæring, mens , GreenStock allerede er i gang med arbeid om en skybasert app for gjenbruktsmaterialer. Tilstede var også og LPO arkitekter som er i gang med en sirkulærpilot på Svalbard.


Etter frokostmøtet inviterte sirkulært eiendom- og byggenettverket sine medlemmer og potensielle medlemmer til en diskusjon om nettverkets oppbygging og innhold.

Under møtet ble det lagt frem et utkast til nettverkets retningslinjer og organisering slik at det kan løfte frem riktige tema og prosjekter.Det ble også lagt frem et utkastet på en programkomité. Programkomiteen skal ha møte i slutten av januar hvor en plan for nettverkets omløp skal diskuteres; det skal være fire møter med forskjellig temaer på hvert møte. Når programkomiteen har ferdigstilt planen vil det bli sendt ut en invitasjon til medlemmer og potensielle medlemmer om de ønsker å ta del i nettverket. Aktørene som var tilstede på møtet hadde mange gode innspill om hvordan eiendom- og byggenettverket burde fungerer i praksis. Kunnskapsdeling og samlinger er noe vi må ta videre og opprettelse av programkomiteen er det første steget i riktig retning.

Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no