• Circular Norway

Verdensøkonomien er kun 8.6% sirkulær

Verdensøkonomien er kun 8.6% sirkulær


Circle Economy annonserte tallet ved lanseringen av den tredje årsrapporten, som kartlegger og analyserer status på verdensøkonomien, Circularity Gap Report 2020. Rapporten ble lansert i Davos under World Economic Forum 2020.

Verden har i år nådd et historisk uttak av naturressurser og har passert 100 milliarder tonn. Samtidig er kun 8.6% av verdensøkonomien sirkulær, som betyr at kun 8.6% av materialene og ressursene vi henter ut fra naturen kommer tilbake i kretsløpet igjen. Dette er en nedgang fra 9.1% for to år siden da den første rapporten ble lansert i 2018.


"Vi risikerer en global katastrofe hvis vi fortsetter å behandle verdens ressurser som om de er ubegrensede. Regjeringer må umiddelbart ta i bruk sirkulærøkonomiske løsninger hvis vi ønsker å oppnå en høy livskvalitet for nær 10 milliarder mennesker innen midten av århundret uten å skade planetens kritiske prosesser.", sier CEO i Circle Economy Harald Friedl.Norges rolle som pioner ble stadfestet i løpet av lanseringen, og det er stor forventning knyttes til arbeidet som er igangsatt med en norsk sirkulæritetsrapport, - som utvikles på samme lest som Østerrike og Nederland.


Denne globale rapporten viser at ingen land dekker innbyggernes behov, uten å krysse planetens tålegrense. På denne måten er vi alle utviklingsland, men det er forskjellige veier å gå avhengig av de ulike utfordringene landene står overfor.”, forteller Marc de Wit, rapportens hovedforfatter. De Wit er entusiastisk over at det norske samarbeidet er kommet godt i gang.


The power of countries

Rapporten påpeker at nasjonale myndigheter er nøkkelen til å skifte fra en lineær til en sirkulær økonomi. Den oppfordrer til å samarbeid om sirkulære strategier for å måle og forbedre ressurseffektiviteten, å oversette globale trender til nasjonale veikart og å samarbeide med bedrifter, frivillige organisasjoner og akademikere for å drive handling.

I løpet av den lukkede lanseringen av rapporten i Davos, som ble ledet av GreenBiz-redaktøren Joel Makover, var ledende politikere, forskere og næringslivstopper tilstede. Circular Norway deltok som samarbeidspartner med Circle Economy. Sammen leder de det norske arbeidet: Circularity Gap Report Norway 2020, som er bygget opp av et bredt aktørlag Virke, Skift, Avfall Norge, RENAS, NITO, Forbrukerrådet, Naturvernforbundet, Schibsted, Finn og Ny Analyse.Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no