• Circular Norway

Sirkulært kommunenettverk for felles læring og omstilling.

Oppdatert: 7 dager siden

Norge har ambisjon om å bli et foregangsland for sirkulærøkonomi. Sirkulært kommunenettverket er et nettverk for beslutningstagere som er viktige for å omstille Norge til sirkulærøkonomi. Vi kobler næringssjefer, klimasjefer og andre nøkkelpersoner i ulike kommuner for å dele kompetanse og erfaringer fra beste praksis i omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi.


Ett av nøkkels prinsippene for sirkulærøkonomi er samarbeid for felles verdiskapning, dette handler om at man må samarbeide på tvers av industrier og sektorer for å oppnå felles mål. Derfor mener vi at ett sirkulært kommunenettverk kan være ett verktøy for å akselerere overgangen til sirkulærøkonomi i kommune Norge.


Gjennom nettverket vil kommunene lære av hverandre basert på egne erfaringer. Vi ønsker en plattform der ansatte i kommunen kan videreutvikle sine ideer til reele prosjektet som bidrar til lavere utslipp i kommunen.Samarbeid er ett nøkkelprinsipp for sirkulærøknomi, og ett av de 17 bærekraftsmålene satt av FN.


Samarbeid som suksessfaktor i Kongsvingerregionen

Fra Circle Scan Kongsvingerregionen har Circular Norway erfart at samarbeid er viktig for å få til en omstilling av kommunen. I prosjektet har det vært tett samarbeid mellom 6 kommuner, lokale bedrifter og internasjonale eksperter. Ved hjelp av dette samarbeidet jobber Kongsvinger nå med 4 konkrete pilotprosjekter som bidrar til at regionen blir mer sirkulær, har reduserte utslipp, lavere materialerbruk og flere grønne arbeidsplasser. Det er nettopp dette samarbeidet Circular Norway ønsker å løfte opp og frem slik at flere kommuner kan utvikle egne pilotprosjekter.


Samarbeid for felles verdiskapning handler også om internt samarbeid i kommunen og med lokalsamfunnet. Det er derfor viktig med opplæring og kunnskapsheving internt slik at alle er forent om behovet for en sirkulær omstilling og endringene som kommer med dette. Ett eksempel er flere sirkulære innkjøp som kan bety at de ansatte får gjenbrukte og redesignede møbler i stedet for nye. Ved at de ansatte forstår hvorfor endringer kommer, kan de bidra som sirkulære champions som motiverer andre til å delta i omstillingen. Fra Asker Kommune, som har begynt å redesignet sine møbler, har de også økt samarbeidet med lokale sosiale entreprenører. Omstillinger kommer dermed både ansatte i kommunen og lokalsamfunnet til gode.Bilde av noen samarbeidspartnere i Kongsvingerregionen, Bak f. v. Joakim Torstensen Teftum, Tim Saugnes Gruben, elever ved Skarnes VGS, Anne Huse, Innlandet Fylkeskommune og Jon Guttormsen, Topos Arkitekter.  Foran f. h, Ellen Høvik og Sofie Pindsle, Circular Norway og Eva Snare, Nord-Odal Kommune.Offentlig – privat samarbeid skaper grønn omstilling.

Norge er ett land av små mellomstore bedrifter, det er derfor viktig å inkludere disse når kommunen skal omstille seg. Som medlem i sirkulært kommunenettverk vil kommunen få tilgang på flere verktøy fra Circular Norway. Ett av disse er sirkulær analyse, ett digitalt verktøy som gir bedriften en innføring i sirkulære strategier og retningslinjer som kan gi bedriften et konkurransefortrinn. sirkulær analyse en enkel måte å diagnostiere hvordan nåværende praksis samsvarer med sirkulære mål. På denne måten kan kommunen og lokale bedrifter jobbe sammen mot en sirkulær fremtid.

Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no