• Circular Norway

Rundbordsmøte om sirkulærøkonomi med toppledere i Oslo

Fredag 10. januar arrangerte Circular Norway og Brendan Edgerton, Direktør for Sirkulærøkonomi i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) et morgenmøte i Oslo om sirkulærøkonomi. Edgerton var i Norge i anledning lansering av lederprogrammet i sirkulærøkonomi på Handelshøyskolen BI.


Fra venstre; Leif Nordhus, Cathrine Barth, Brendan Edgerton, Alexander Christiansen

Sirkulærøkonomi er en av seks satsningsområder for WBCSD, og de har som formål å skape engasjement i og på tvers av virksomheter og industrier for å omfavne sirkulær økonomi og skalere de løsningene som er nødvendige for å bygge en bærekraftig verden.

Edgerton kunne fortelle om en økende interesse, men også økende press til å skifte fra lineære til mer sirkulære måter å drive virksomheter på.


Brendan Edgerton

Drivkraften for overgang vokser stadig, og både privat og offentlig sektor begynner å sette ambisiøse sirkulære mål. Åpenhet og tilpasninger underveis er avgjørende for å etablere et felles språk på tvers av bransjer og myndigheter. Av denne grunn samlet WBCSD store, globale selskaper i arbeidet med Factor10 og Circular Transition Indicators. Deres mål var å etablere et harmonisert sett med indikatorer som hjelper selskapene å identifisere sirkulære muligheter og lineære risikoer, som samtidig er et verktøy for å avklare selskapers sirkulære prioriteringer og mål.


«The goal is not 100% circularity. The goal is to see where we are today and what we can do to improve our efforts”, understreket Edgerton.


Deltakerne diskuterte en godt kjent problematikk rundt begrensninger innen resirkulering av visse materialer, spesielt i byggenæringen. En annen problematikk som ble belyst var mangfoldet av definisjoner og oppfatninger av konseptet sirkulærøkonomi, og Edgerton delte sine erfaringer med hvordan selskapers egne definisjoner også kan være nyttige i samarbeid.

Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no