• Circular Norway

Ny daglig leder i Circular Norway

Det er med glede vi meddeler at Leif Ingolv Nordhus er ansatt som ny daglig leder i Circular Norway fra 1. desember.

Leif har lang erfaring og gode resultater fra ledelse, forretningsutvikling og organisasjonsbygging i ulike selskaper innen Medtech og IT. Han har også mange års erfaring fra rekrutteringsbransjen.

– Vi er veldig glade for å ha fått Leif med i teamet. Han er analytisk, konseptuell og har sterk kommersiell teft. Han er også god med kunder og kolleger og kjent for å spille andre gode. I tillegg har han et brennende ønske om å få sirkulær økonomi innført i Norge, så dette blir veldig bra, sier Bjørn Arild Thon, styreleder i Circular Norway.

Under 10 prosent av verdens materialer gjenbrukes. Dette representerer både et enormt problem for håndtering av avfall, men også for tilgangen på viktige råvarer. Sirkulærøkonomi handler om å tenke bruk, ombruk og gjenvinning før produktene designes og utvikles, og Circular Norways oppgave er å vise at sirkulærøkonomi er lønnsomt for bedrifter og samfunnet.

Siste halvår har vi fokusert på vårt første sirkulære innovasjonsprosjekt innenfor bygge-, anleggs-, og eiendomsnæringen; samlet personer og organisasjoner interessert i sirkulærøkonomi, og vi har posisjonert sirkulærøkonomi og Circular Norway i Norge og i Europa. Når er det nye markedsmuligheter som gjelder.

– Jeg har fulgt foreningen Circular Norway gjennom hele oppstarten og sett hvilket engasjement, men også hvilket kunnskapsbehov som finnes i det norske markedet rundt disse temaene. Circular Norway har en viktig rolle å spille som en arena for deling av informasjon, utvikling av verktøy, metoder og analyser for en sirkulær økonomi. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne viktige og interessante jobben, sier den nye daglige lederen.

Circular Norway er en forening med målsetning om å akselerere overgangen fra lineær til sirkulær økonomi, stiftet av Elektroforeningen (EFO) og returselskapet RENAS. Målet er å skape bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser gjennom innovasjon, kunnskapsdeling og næringspolitisk arbeide. Circular Norway er en sektoruavhengig, åpen og politisk uavhengig medlemsorganisasjon.

Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no