• Circular Norway

Kongsvinger-regionen tar ledertrøyen for sirkulær byggesektor

Norges første Circle Scan er nå fullført for Kongsvinger-regionen. I den siste workhopen ble det utviklet handlingsplaner for fire sirkulære piloter. Disse vil bidra til mindre CO2-utslipp, nye sirkulære arbeidsplasser og offentlige besparelser.


Seks kommuner i Kongsvinger-regionen har gjennomgått Circle Scan for byggesektoren for å minske avfall av råmaterialer, øke sirkularitet og utvikle sirkulære arbeidsplasser.


- City Scan er et verkøty for å løse framtiden utfordringer og nå bærekraftsmålene, sier Anne Huse fra Regionsrådet som bevilget midler til prosjektet.


Innlandet fylke har de en ambisiøs bærekraftsstrategi, og det er et behov for flere arbeidsplasser i regionen. Regionsrådet så at Circle Scan kunne sikre konkret innhold til strategien, og lede til nye arbeidsplasser.


Det er kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes som deltar i pilotprosjekt. Ordfører i Sør-Odal, Knut Hvithammer, støtter opp under det budskapet fra Huse.


- Kongsvinger-regionen er Norges grønne hjerte, og vi har en ambisiøs bærekraftsstrategi. Nå kan vi ta ledertrøyen innenfor sirkulærøkonomi, sier Hvithammer.


I sirkulærøkonomi er målet å gjenbruke eller ombruke alle råmaterialer slik at det ikke produseres avfall. Hvithammerunderstreker at de har gode råvarer i tømmeret i regionen, og har en byggebransje som er stor og ledende. Effekten av å bli mer sirkulær i denne sektoren er derfor høy.


Samarbeidsprosess

Prosjektet har gått over ett år. I fase én ble det kartlegge materialstrømmer i bygg og infrastruktur, til å utvikle sirkulære piloter. Sluttrapport om prosjektet kommer i desember.


- Vi er veldig fornøyde med prosessen i Circle Scan Kongsvinger. Samarbeidet har vært helt unikt, og vi er imponert over det lokale engasjementet som har ført til at fire piloter allerede er iverksatt, sier Jordi Pascal, prosjektleder Circle Economy.


Godt samarbeid

Prosjektet ledes av nederlandske Circle Economy i samarbeid med Circle Norway og går over fire faser der sentrale aktører fra lokalsamfunnet deltar. I fase en kartlegges lokalsamfunnet og sosioøkonomiske forhold. Deretter utføres en materialstrømsanalyse, så utvikles strategier for økt sirkularitet. Til sist lages handlingsplaner for sirkulære piloter.


- Circle Economy har veldig gode verktøy for å engasjere og involvere folk. Det har også vært veldig godt å ha med seg Circle Norway som det norske bindeleddet for forankring i metodikken, forteller Eva Snare, næringssjef i Sør-Odal og lokal prosjektleder.


Leverer på forventing

Sofie Pindsle er prosjektleder fra Circular Norway. Hun fremhver at de sirkulære pilotene i fase fire oppfyller behovet til Kongsvinger-regionen.


- Handlingsplanene som er utviklet til pilotene inneholder de investeringene som må gjøres, men også de økonomiske besparelsene som kommer av at man gjenbruker flere materialer, sier Pindsle som er svært fornøyd med den lokale innsatsen i Kongsvinger-regionen.

Les mer om pilotene her


Daglig leder for regionens gjenbrukstasjon, Trond Sørensen, bekrefter at prosjektet har medført økt sirkulær praksis.


- I prosjektet utfordrer vi avfallspyramiden. Avfallspyramiden begynner nederst med å legge ting på deponi. Og så er det energigjenvinning eller brenning av søppel, deretter er det materialgjenvinning, og øverst er det ikke å produsere avfall. Det er dit vi vil. Det krever en endring hos forbrukerne, og hos produsentene. I fremtiden skal vi ikke lage avfall, men ting som kan brukes om igjen.


Norge er 2,4 prosent sirkulært. Det vil si at over 97 prosent av råmaterialene vi bruker til vårt forbruk går ikke tilbake i kretsløpet. Gjennom å gjenbruke mer råmaterialer i byggesektoren øker sirkulariteten.


- Ved siden av å øke sirkulariteten så bidrar Circle Scan også til at Kongsvinger-regionen leverer på seks ulike bærekraftsmål. Dette er noe kommunene også måles på, så Circle Scan er relevant også innenfor bærekraftsmålene, sier Pindsle.


Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no