• Circular Norway

Julehilsen fra Leif Nordhus

Oppdatert: 17. des. 2019

Det har vært et innholdsrikt og spennende år for Circular Norway. Vi har opplevd en «ketchupeffekt» etter lang tids innsats for å sette sirkulærøkonomi på kartet i Norge. I 2017 var det eksempelvis kun 1-2 arrangementer innen sirkulærøkonomi på Arendalsuka, ei heller var det noe valgkamptema. I fjor var det tilsvarende 3-5 arrangementer innen sirkulærøkonomi under Arendalsuka. Imidlertid er det et tegn i tiden av det i år var det mer enn 30 arrangementer på temaet.


Julen nærmer seg med stormskritt og det er snart klart for å krype opp i sofaen med noen gode rapporter om sirkulærøkonomi og en varm kopp kakao i hendene. Men før det har jeg lyst til å takke og oppsummere noen av de mange høydepunktene i året som har gått.


Circular Norway er heldig og takknemlige for støttende, kunnskapsrike og gode partnere i Renas, EFO, Regnskap Norge og Mo Industripark. Uten deres bidrag hadde vi i Circular Norway ikke kunnet realisere vår visjon - å sammen gjøre Norge sirkulært.

Vi har en god fagpartner i det nederlandske ekspertmiljøet Circle Economy. Samtidig trekker vi veksler på mange andre gode støttespillere, og bidragsytere nasjonalt og internasjonalt og det er vanskelig å trekke frem enkelte. Jeg vil likevel nevne både Nordic Innovations satsning på sirkulært samspill på nordisk nivå, og også hvordan samarbeidet på næringspolitikk med NITO og Abelia har ført til at sirkulærøkonomi er løftet på agenda også i det politiske landskapet.


Circular Norway ønsker å være en pådriver for en raskere utvikling i Norge ved å omstille samfunnet fra en linær til en sirkulær økonomi. Dette jobber vi med hver dag.


I 2019 har Circular Norway arrangert og deltatt på, mange spennende og inspirerende arrangementer som World Circular Economy Forum i Finland og "soloppgang for Sirkulære samfunn på Arendalsuka. Vi bidrar i den internasjonale ISO-sertifiseringskomiteen for sirkulærøkonomi, sitter i sekretariatet i Prosessindustriens ekspertgruppe (Prosess21) for sirkulærøkonomi, ressursgrupper for sirkulærøkonomi hos DIFI og er med på etableringen av samarbeidsprosjektet «Nordic Circular Hotspot», - for å neven noen.

Deler av den Norske delegasjonen på WCEF i Helsinki

Circular Norway jobber innen tre områder: byer, bedrifter og næringspolitikk. Det er nesten umulig å velge enkelte prosjekter, men i det følgende har jeg, plukket ut tre «godbiter».Byer/kommuner - Den raske veksten av verdensbefolkningen til byer gjør det ekstra viktig å finne løsninger som gjør at de bruker ressurser og materialer effektivt.


Circular Scan Kongsvinger Regionen:

Norges og Nordens første Circular Scan ble initiert av Næringssjefen i Nord-Odal kommune, Eva Snare. Snare deltok på «Circular Hotspot Glasgow» sammen med Circular Noway på senhøsten 2018 og kom tilbake inspirert til å gjøre noe tilsvarende i Kongsvingerregionen. Motivasjonen handler om å skape nye bærekraftige arbeidsplasser, tuftet på lokale ressurser, med lokal innovasjon og lokal kompetanse. Circular Scan startet juli i år og vil gå over fire faser frem til ca august 2020. Første fase en kartlegging av byggenæringens verdikjede i Kongsvingerregionen er gjennomført og allerede nå er det «spunnet ut» to nye sirkulære prosjekter. Fase to er planlagt ferdig i februar 2020. En spennende og lærerik prosess hvor deltakerne fra privat og offentlig oppdager nye ting og ser behovet for samhandling når «alle ser det samme» og vil løse oppgavene sammen. Vi lærer mye og gleder oss til fortsettelsen!


Bedrifter - fremtidens forretningsmodeller er sirkulære. Derfor er det ekstra viktig å tilrettelegge for bedrifter slik at det er lettere for dem å omstille seg til sirkulær økonomi.


Lederprogrammet

Våren 2019 tok Renas ved Adm.dir. Bjørn Aril Thon kontakt med Circular Norway for å utvikle et topplederprogram basert på behovet for eiere, ledere og ledelsen i bedrifter å få innsikt i konsekvensene av å «fortsette som før», betydningen av økende «lineær risiko», hvor og hvilke «sirkulære muligheter» som finnes og konkret hvordan bedriften kan løse dette.

Programmet er utviklet i samarbeid med, kanskje av de beste i Europa på dette feltet, Handelshøyskolen BI ved professor Per Espen Stoknes, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og Systemiq. Programmet har som målsetning å skape endring hos bedriftene som deltar. Deltakerne skal derfor løse konkrete problemstillinger/business case i programmet. Lederprogrammet har oppstart i Februar 200 og er nå åpent for påmelding.Næringspolitikk


Juli 2019 startet Circular Norway dialogen med vår nederlandske partner Circle Economy om Circularity Gap Report Norway. I henhold til Global Gap Report, som årlig presenteres på World Economic Forum i Davos er verden kun 9 prosent sirkulær. Dette betyr at 91 prosent av materialene og ressursene vi henter ut fra naturen ikke kommer tilbake i kretsløp og ikke brukes på nytt. Konsekvensen over tid er ressursmangel eller risikoen for å gå fullstendig tom for viktige ressurser som inngår bla. i bilindustri, og grønn teknologi. Den tredje Global Gap Report lanseres under World Economic Forum i Davos i 2020. Circularity Gap Report Norway vil være den tredje nasjonale rapporten, Østeriket og Nederland er de to foregående landene.


Arbeidsgruppen som startet arbeidet med Circular Gap report Norge

Mandag 9. desember kick- startet arbeidet på Circularity Gap Report Norway, basert på velkjent metodikk fra Circle Economy. Circular Norway var vertskap sammen med Circle Economy, øvrige samarbeidspartnere er Renas, Virke, Skift, Avfall Norge, NITO, Forbrukerrådet, Naturvernforbundet og NyAnalyse. Hensikten med den norske analysen er å måle graden av sirkulæritet i norsk økonomi. Vi mener dette kan gi innsikt for politikere og næringsliv og inspirere til politiske beslutninger samt starte arbeidet med å utarbeide nasjonale strategier og handlingsplaner. For å lykkes med dette må vi skapet et nasjonalt samarbeid med ledene bedrifter, myndigheter, frivillig organisasjoner og akademikere innenfor dette feltet, som kan jobbe sammen for å gjøre Norge mer sirkulært.


Tusen takk for din tid. Nå er det klart for å krype opp i sofaen med noen gode rapporter om sirkulærøkonomi og en varm kopp kakao i hendene.En riktig god jul ønskes av,

Leif

Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no