• Circular Norway

Julehilsen fra daglig leder Leif Nordhus

Vi går inn i de siste dagene før jul; en jul som blir annerledes for mange. 2020 vil være et år man vil huske. Vi har alle måttet omstille oss på grunn av pandemien. Vår omtanke går til alle som har hatt det tøft i 2020. Vi som har vært heldige og kunnet leve nesten som normalt bør være takknemlige.


Noe er det imidlertid å glede seg over i 2020: Europa har virkelig tatt steget inn i sirkulærøkonomien med European Green Deal og Circular Economy Action Plan. EU skal kutte utslipp av klimagasser innen 2050, sirkulærøkonomi; med gjenbruk av råmaterialer og kutt av avfall, - er et effektivt virkemiddel for å nå de overordnede målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.


Sirkulærøkonomi er en grønn omstillingsmotor, og i Circular Norway arbeider vi hver dag for nettopp å bidra til at Norge når sine klimamål. Vi samarbeider med et næringsliv, sivilsamfunn og kommuner, som virkelig er koblet på den omstillingen vi skal igjennom. Det motiverer oss. Det er nødvendig med dette pushet for å lykkes med å bli et foregangsland for sirkulærøkonomi, slik regjeringen skriver i Granavolden-erklæringen. Vi ser frem til strategien for sirkulærøkonomi som nå ventes våren 2021.


I høst presenterte vi et godt grunnlag for den kommende strategien med Circularity Gap Report Norway, som viser at Norge kun er 2,4 %. Det vil si at over 97 % av det vi forbruker til mat, klær, hus, helse, tjenester og infrastruktur, ikke går tilbake i kretsløpet. Sirkulariteten kan økes til 45,8% dersom vi innfører sirkulære prinsipper i ulike næringer. Dette budskapet engasjerer. I høsten har vi delt innsikt fra rapporten i utallige foredrag og workshops for bedrifter og organisasjoner. Media referer også stadig til den.


Vi må takke våre koalisjonspartnere som gjorde det mulig å lage denne omfattende materialanalysen av Norge med scenarioer for økt sirkularitet. Rapporten er et næringsdrevet initiativ ledet av Circle Economy og Circular Norway i samarbeid med Skift, Virke, Avfall Norge, Forbrukerrådet, Biogass Oslofjord, Naturvernforbundet, RENAS, Schibsted, Finn og Ny Analyse. Sintef og NTNU har også bidratt med kunnskap og vitenskapelig rådgiving.

På slutten av året fikk vi lansert enda en milepæl for oss som organisasjon; Circle Scan Kongsvingerregionen. Her har de lenge vært gode på å benytte naturressurser til næringsdrift og de har fokus på grønn vekst. Nå har kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal og Åsnes gjennomført Norges første Circle Scan for å øke sirkulariteten i byggenæringen gjennom å tilrettelegge for sirkulære forretningsmodeller. Prosjektet munnet ut i fire piloter, og vi er stolte over at Circle Economy løfter vårt samarbeidsprosjekt som kanskje det mest suksessfulle av Circle Scan de har gjennomført til nå. Du kan lese mer omprosjektet og laste ned rapportene her.


I 2021 har vi inngått avtaler om å omstille enda flere kommuner til sirkulærøkonomi. Erfaringene fra disse prosjektene delers i vårt nyetablerte Sirkulært kommunenettverk.


Circular Norway er også involvert i å etablere Madaster Services Norway, en digital delingsplattform for «bygg som materialbank», tilpasset norske forhold. Byggenæringen er den næringen som står for størst utslipp. Dette kan forbedres gjennom å bevare råmaterialene lenger. Da må materialkartlegging, digitalisering og markedsplasser spille sammen. Madaster skårer best av rundt 20 sammenlignbare materialbanker i Europa, så vi tror Madaster også her vil bli en nøkkelfaktor for å lykkes med omstillingen av byggesektoren. Se mer her: www.madaster.com


Jeg tror ikke det er et spørsmål om krav til sirkularitet kommer, men når vi får pålegg og retningslinjer som næringsliv, stat og kommuner må sette seg inn i og implementere i alle ledd. De siste tre årene har interessen for sirkulærøkonomi vokst enormt. 2021 vil bli et skifte i så måte; tørr jeg påstå. Da vil sirkulærøkonomi bli allemannseie. Nå venter vi bare på at regjeringen legger frem sin strategi om sirkulærøkonomi, slik at vi kan gi gass. Til neste år starter virkelig jobben med å lukke gapet mellom vårt forbruk av råmaterialer - og klodens tåleevne. Det er svært motiverende å møte dere som har høye ambisjoner og stor vilje til omstilling fra lineær til sirkulær økonomi. Dersom du savner verktøyene for å komme igang, så hør gjerne med oss om sirkulær analyse for bedrifter. Vi er uansett her for å bidra til at du lykkes.


Nå anbefaler jeg deg å benytte juleferien til å lade batteriene, og kanskje lese litt om alt det spennende som skjer innen sirkulærøkonomi. Omstillingen er allerede i gang hos fremoverlente bedrifter og kommuner som tar steget inn i «den nye økonomien».


Jeg ønsker deg en riktig god jul og et godt nytt år!


Beste hilsen

LeifSiste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no