• Circular Norway

Inviterer til topplederprogram i sirkulærøkonomi

Handelshøyskolen BI, RENAS og Circular Norway har inngått et samarbeid med noen av de fremste europeiske ekspertmiljøene, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og Systemiq. Sammen skal partnerne utvikle og gjennomføre et topplederprogram om sirkulær økonomi tilpasset norske forretningsområder. Topplederprogrammet vil introdusere sirkulære forretningsstrategier på bedriftsledernivå, tilrettelegge for bedrifter som ønsker å identifisere nye forretningsområder innenfor sirkulærøkonomi og teste praktiske løsninger gjennom ledernes egne business case. Gjennom diskusjoner vil deltagerne lære av andre topplederes caser, utfordringer og muligheter.

«Norske bedrifter går inn i en spennende periode og vil være en sentral del i en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi. Hvis Norge skal lykkes og vi skal få til en raskere omlegging, må vi tilrettelegge for og synliggjøre hvordan nye og eksisterende forretningsområder kan bli sirkulære,» sier Leif Nordhus, daglig leder i Circular Norway.

«Vi ønsker å løfte lederes forståelse av og forretningsområders muligheter innenfor sirkulærøkonomi for å kunne eksportere norske sirkulære muligheter. I land som har lykkes innenfor sirkulærøkonomi ser vi at næringslivet spiller en betydelig rolle. Dette topplederprogrammet vil hjelpe norske ledere med å vise vei.»

Sirkulærøkonomi handler om å identifisere nye forretningsmodeller gjennom bruk av teknologi, revolusjonere råvarebruk og bevare materialer i kretsløpet - slik at bedre produkter og tjenester kan tilbys sluttkunden. Vi har 11 år på oss på å redusere klimagassutslippene med 44%. Verden er i dag 9% sirkulær, noe som betyr at så lite som 9% av verdiene i økonomien kommer tilbake til syklusen. Den sirkulære økonomien spiller derfor en kritisk rolle for å oppnå klimamålet.

Noen norske selskaper har allerede klart å skape forretningsmodeller innen sirkulærøkonomi, deriblant Mo Industripark, Tomra, Elkem Solar og Biovotec. I fremtiden bør vi imidlertid ha en rekke flere eksempler å vise til og topplederprogrammet vil være en arena for å muliggjøre nettopp dette.

Deltagerne kommer til å arbeide med en selvvalgt prosjektoppgave gjennom hele programmets varighet, lære av internasjonale eksperter og bli kjent med foregangscaser fra Europa. Deltagerne vil presentere fortløpende fremgangen på business caset, aktivt delta i diskusjoner rundt andre deltakeres prosjektoppgaver og dele kunnskap og erfaring på tvers av sektorer, bransjer og forretningsmodeller.

Topplederprogrammet er en pilot som er bygget på det fremste bedriftsfaglige miljøet av akademikere og praktikere i Europa. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) i Genève bidrar med CEO-guide til sirkulærøkonomi. Systemiq, som er et fremragende management konsulentmiljø grunnlagt av tidligere McKinsey konsulenter, vil dele sine erfaringer og metoder.

Topplederprogrammet starter på nyåret og vil gjennomføres i løpet av 2020.

Er du interessert i å lære mer om programmet eller delta?

Ta kontakt med Leif, daglig leder i Circular Norway

Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no