• Circular Norway

Invester i lønnsom vekst, slik regner du hjem sirkulærøkonomien

Benedicte Brinchmann Eie startet seminaret ved å vise frem ett produkt som er kjent for oss fleste, LEGO. «Hvis man bygde produkter slik man bygger LEGO, har man mye av løsningen» En legobil, er satt sammen av flere løse deler og moduler som kan tas bort eller erstattes hvis den skulle bli ødelagt. Akkurat slik må man designe produkter for en sirkulærøkonomi. Men det er ikke bare, bare å skulle regne ut verdien av ett slikt produkt, og det skulle vi få svaret på i dag, avsluttet Benedicte slik at vi kunne få en introduksjon av sirkulærøkonomi av Cathrine Barth, Co-founder og strategisk leder i Circular Norway.

«Økonomene må bry seg, for det er ikke mulig å gå inn i det 21-århundrede sin økonomi uten at økonomene og regnskapsførerne er i førersete» begynner Cathrine Barth. Det er helt avgjørende at vi forstår barrierene i den lineære økonomien for at vi skal lykkes i den sirkulæreøkonomien.  Det er viktig å understreke at avfallshåndtering og panteordninger er løsninger i lineærøkonomien, mens modularitet og ny produktdesign er sirkulæreløsninger.

Cathrine Barth avsluttet med å nevne 4 risikoer som er knyttet til å bli værende i den lineære økonomien. Hentet fra Linear Risk som ble lansert sommeren 2018.

 1. Bruker ikke-fornybare ressurser – selskapet leverer eller stoler på primære ressurser som vil bli knappe eller ikke-fornybare for driften

 2. Prioriterer salget av nye produkter – Selskapets designer for korte, enkeltprodukt og eierskap som resulterer i deponering, forbrenning og eksport av avfallsprodukter

 3. Unnlater å samarbeide – Selskapet opprettholder streng kontroll over kunnskap og engasjerer seg ikke i partnerskap eller samarbeidsprosjekter

 4. Unnlater å innovere eller tilpasse seg – Selskapet opprettholder sitt perspektiv på markedet, og innoverer ikke eller tilpasser seg utviklende markedsforhold

«Det som ikke telles- teller ikke» – Regnskapsførerne vil kunne bidra som næringslivets nærmeste rådgivere, blant annet ved å veilede og orientere om krav og muligheter, og sikre bærekraftige og lønnsomme løsninger, forteller Christine Lundberg Larsen, Administrerende direktør i Regnskap Norge, når du forteller om grunnen til at regnskap Norge er med stifter av Circular Norway.

Regnskap Norge har jobber for å utarbeide regnskapsregler for forretningodeller i sirkulærøkonomien.


«Vi må endre systemet slik at vi går fra verdiskapning som ender i verdiødeleggelse, og heller fra verdiskapning til verdibevaring» uttaler Christine Lundberg Larsen og viser til flere gode sirkulære forretningsmodeller.

EIB sin modell for rådgivning for finans i sirkulærøkonomien


Den europeiske investeringsbanken er pioneren innen finansiering av klimatiltak. Deres klimabudsjett for 2016 – 2020 er på 100 milliarder dollar. Allerede har EIB investert 200 milliarder euro i sirkulære prosjekter. Den 20 April 2018 lanserte de nye obligasjoner som skal støtte og bygge bærekraftig finanssystemer, skryter Stephen Hart engasjert. Stephen Hart er sjef på den europeiske investerings banken sitt København kontor.

For å nå en mer sirkulær fremtid, må man endre sitt verdigrunnlag og ta en større vurdering av behov. Stephen Hart, understreker at dagens utvikling ikke kan fortsette i samme retning. Naturens systemer vil ikke tåle denne utviklingen mye lenger, allerede nå kan vi se at den naturlige syklusen i elver og naturen er under endring.

EIB har flere publikasjoner som informerer om sirkulære veivalg, samtlige av disse kan du finne her.

«Man må forstå at man må lære noe nytt og at det er greit å feile» Piia Maaranen, Administerende direktør i Avanto Ventures, kom med oppfordring til alle i salen.

Piia Maaranen, CEO Avanot Ventures viser frem de 5 måtene LOOP piloterer sirkulæreprosjekter


LOOP er det nyeste venture programmet til Avanot Ventures. Målet med LOOP er å å pleie forholdet mellom etablerte selskaper og oppstart bedrifter ved å skape endring som varer. LOOP setter sammen Venture team som kan hjelpe etablerte selskaper å satse på nye piloter innen sirkulære forretningsmodeller. Og det viktigste er å prøve, og tørre å feile. LOOP er nå lansert i Norge, og de leter etter de første som ønsker å starte sin sirkulære pilot.

Det viktigste du kan gjøre som bedrift, er å utforske din egen verdikjede. Kommer materialene jeg bruker til å forsvinne eller øke kraftig i pris i fremtiden? – Legger Idar Kreutzer, Administrerende Direktør i Finans Norge, frem som det viktigste finansnæringen kan begynne med allerede.

I tillegg legger Idar Kreutzer tre spørsmål det er  viktige å tenke over, som kan lede deg inn i den sirkulær økonomien.

 1. Er sirkulærøkonomi en del av fremtidens økonomi eller det ett mote ord?

 2. Det er en del av fremtidens løsninger, skal man nå er bærekraftig null utslipp samfunn i 2050 må man legge om til sirkulærøkonomi!

 3.  Hvordan vil sikrulærøkonomien treffe finansnæringen?

 4. Eierskap kommer til å endre seg ved nye forretningsmodeller

 5. Man må investere i nye type prosjekter – dette vil kreve dialog og kompetanse

 6. De nye forretningsmodellene vil skape en ny balanse i finanssystemet. Mest sannsynlig vil det være finansnæringen som eier det som blir leid ut.

 7.  Hva er akseleratorer og hva er bremser for sirkulære forretningsmodeller.

 8. Per i dag bremses utviklingen av regnskap, skatt og finansregler – hvis man får til endring innenfor disse feltene vil det være med på å akselerere overgangen!

I tillegg ønsker vi i Circular Norway, å utfordre deg til å vurdere hvor sirkulær din bedrift er. Og hvis du ønsker å finne det ut, kan vi bistå deg i dette.

#finans #regnskap

Siste innlegg

Se alle
 • Svart Linkedin Ikon
 • Svart Twitter Ikon
 • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no