• Circular Norway

I media: “Vil ha storskala fiskeoppdrett på land” i Tidenes Krav 06.08

Publisert i Tidens Krav 06.08

Artikkelen opplyser om at en gruppe lokale investorer nå skal bygge et storskala landbasert oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Hans Olav Ramsvik, investor, mener gjenbruk av avfall kan gi god sirkulær økonomi i prosjektet. Han uttrykker ønske om å få til en mer bærekraftig produksjon enn havbasert oppdrett.

Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no