• Circular Norway

I media: «Slipp ny teknologi til, Erna Solberg!» i Jarlsbergavis 05.07

Av Anne Skottvåg, Vern om Oslofjorden

Publisert 05.07.2018 i Jarlsbergavis

I dette leserbrevet diskuterer Skottvåg deponi og sirkulærøkonomi av avfall som i dag styres primært av privat industri. Skottvåg viser til Stortingsmelding 45 (2016-2017) Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi som omhandler eksisterende teknologiske løsninger for håndtering av giftig avfall og sirkulærøkonomi. Gitt Stortingsmeldingen og de teknologiske løsningene oppfordrer Skottvåg politikere til å ta ansvar og slippe teknologien til.

Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no