• Circular Norway

I media: «Gjør gull av skrap» i Dagens Næringsliv 16.07

Publisert i Dagens Næringsliv 16.07

I artikkelen skisserer journalist Lars Kristian Solem hvordan Hellik Teigen og nå hans barnebarn Ring Andre Teigen jobber med gjenbruk og sirkulærøkonomi i familieselskapet Hellik Teigen AS i Hokksund.

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© CircularNorway  Apotekergata 10, 0180: Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no