• Circular Norway

Fremtidens materialer fra gårdsdagens bygg

Oppdatert: 28. april 2020

Den 4. Mars arrangerte vi workshop i Kongsvinger for å vise arbeidet fra fase 2 av Circular Scan kongsvinger regionen. Vi har sammen med Circle Economy laget en materalstrøm analyse og en oversikt over bygningsmassen. Basert på dette har vi pekt ut 7 strategier for sirkulære piloter. Dagen ble avsluttet ved at vi valgte ut 3 strategier vi ønsker å videreutvikle.


Fase 2 har vært en fase hvor Circular Norway sammen med Circle Economy har brukt mye tid på å samle inn data fra Eurostat, SSB og industri organisasjoner for å sette sammen en materialstrøm analyse for byggenæringens verdikjede i 2018. Vi har også samlet inn data slik at vi kan lage en oversikt over bygningsmassen i regionen. Basert på disse to beregningene har vi funnet 7 sirkulære strategier. Innenfor hvert strategi har man potensial til å utvikle sirkulære piloter.


Vi har laget en rapport over hovedfunnene fra fase 1 og fase 2, rapporten kan du lese her;


Materialstrøm analysen er også en mulighetskartlegging. Visuelt kartlegger vi metabolismen (forbruk, prosessering og livsløp) for ressurser gjennom hvert ledd i verdikjeden. Materialstrømmene er igjen fordelt på privatboliger, formålsbygg og infrastruktur.


Materialstrøm analysen baserer seg på disse 6 materialene

2018 tegner ett bilde av utviklingen.

2018 var ett år hvor det ble reist færre bygg en gjennomsnittet. Men basert på byggene som ble reist har vi klart å måle hvordan verdikjeden ser ut.

Det er tre faser i en mateiralstrøm analyse. Første fase er materialene som går inn i verdikjeden, andre fase er byggningsfase og sist er avfall og riving.

Fra dette ser vi potensielle strategier som kan øke sirkulæriteten i verdikjeden.


1. Sirkulært design

2. Økt bruk av gjenbrukte materialer

3. Endring i sortering og håndtering av avfall fra byggeplasser

4. Utslipp reduksjon i verdikjeden

Under ser dere hvor disse muligheten er plassert i fasene.


Materialstrøm analyse av byggene som ble reist i 2018

Tydelig forandringer i bygg.


Det ble også laget en oversikt over bygningsmassen.

Analysen fokuserte på fordeling og konsentrasjon av ulike typer bygningsmasse etter typologien boliger og formålsbygg fra 1900 tallet frem til i dag. Det vi ser er at det er en tydelig utvikling, hvor man bruker mindre tre, stein og keramikk, men en sterk økning i bruken av metal og sement. Tre har alltid vært en viktig komponent i norske boliger men bruken av tre har blitt noe redusert. Dette ble satt sammen med  befolkningsframskriving og behov for nye boliger de kommende årene.

Utviklingen i byggemetode siden 1900 og antall bygd per tiår.

Det er helt klart både utfordring og muligheter knyttet til sammensetningen. Circle Economy påpekte blant annet at mineraler fra 50-tallet og fremover, er vanskelig å gjenbruke/resirkulere.

For å se på mulighetsbildet, ble vi presentert ulike framskrivnings-scenarier, og ulike rivingssecanrioer. Basert på bygningens typologi vil det potensielt være tilgang på ulike typer frigjort sekundært materiale.

En utfordring, men også en mulighet, er å matche tilgang på sekundære råvarer med behovet for materialer til nye bygg.


7 muligheter for å øke sirkulæriteten


Basert på maerialstrømanalysen og bygningsmasseoversikten satt vi igjen med 7 potensielle strategiske retninger. Nå var det opp til deltakerne å velge hvilket av disse vi skal foksuere videre på. De strat

Circle Economy hadde identifisert syv ulike strategiske valg, som vi skulle prioriteter ned til tre konkrete strategier. Disse strategiene var;

1. Sirkulært design

2. Økt bruk av gjenbrukte materialer

3. Endring i sortering og håndtering av avfall fra byggeplasser

4. Utslipp reduksjon i verdikjeden

5. Urban gruvedrift

6. matchmaking av gjenbrukte materialer

7. Kunnskaps heving og opplæring


Selv om dette var en vanskelig prosess, tror vi at vi har konkludert med å fokusere videre på strategi 2, 4 og 7.

De 3 strategiene vi nå skal utvikle i samarbeid med næringslivet

Nå må næringslivet med

I fase 3 og 4 er det lagt opp til tett dialog med aktørene i byggenæringen i regionen.

Vi kommer tilbake med detaljert om hvordan vi tenker oss at dette skal foregå, men vi ønsker å sette opp webinarer for å komme i kontakt med næringslivet.


På grunn av situasjonene med Covid-19, vil vi avente litt før vi setter opp slike møter. Det viktisgte nå er at det lokale næringslivet og befolkningen kommer styrket ut av denne krisen sammen.Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no