• Circular Norway

Digital workshop ble til gode sirkulære ideer

Oppdatert: 3. juli 2020


Circle Scan Kongsvinger Region - vi må se bakover før vi kan se fremover

18. juni fullførte vi en vellykket digital workshop med representanter fra lokalt næringsliv, kommunal sektor og flere større nasjonale aktører.

Dagen begynte med en gjennomgang av funn fra fase 1 og 2. I fase 1 ble det tydelig at vi skulle fokusere på bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen da regionen har mange kompetente fagfolk og god tilgang til både råvarer og bygningsmaterialer. Samtidig er byggenæringen kjent for høyt ressursbruk og store avfallsmengder. Politisk har Kongsvingerregionen dessuten bestemt at kommuneorganisasjonene skal være klimanøytrale i 2025. Kongsvingerregionen (sivilsamfunn og næringsliv) skal være klimanøytrale i 2030.

Verdikjeden i byggenæringen i Kongsvingerregionen - fra fase 1

I fase 2 kartla vi de akkumulerte materialstrømmene i henholdsvis infrastruktur, formålsbygg og private boliger for et gitt øyeblikksbilde, nemlig i 2018. Dette bildet viste tydelig at det er utfordringer knyttet til bruk av multi-komponent materialer som er vanskelig å resirkulere, stort verditap ved brenning av trevirke og minimalt med gjenbruk.


Materialstrømanayse for 2018 i kongsvingerregionen.

Vi gjorde også en analyse av eksisterende bygningsmasse. Her oppdaget vi at trenden for materialbruk har utviklet seg. Før 1940-tallet ble teglstein, stein og tre ofte brukt, men fra 1940 frem til i dag har betong blitt oftere brukt i bygg. Det betyr at fremtidige rivningsklare bygg inneholder materialer vi ikke bruker like ofte lenger. Vi konkluderte med at vi trenger strategier som fokuserer på økt ombruk av materialer i bygg, redusert avstand i verdikjeden for byggenæringen, samt kompetansebygging.Analyse av byggmassen viser utvikling i materialbruk innen bygg - fra fase 2


Kom i mål med digitale diskusjoner

Andre del av workshopen forgikk i Miro, et digitalt verktøy som tillater brainstorming og idéskaping. Jordi og Noah fra Circle Economy delte gruppen i to slik at vi kunne diskutere og dele ideer fritt. Gruppe 1 fokuserte på sirkulære innkjøp og anbud og kunnskapsheving for næringslivet. Gruppe 2 fokuserte på donorbygg, produksjon av materialer som er basert på resirkulert tre, samt kunnskapsheving for næringslivet.

Etter nesten en time i Miro og mange, mange virtuelle Post-it senere, var det klart for å sette ideene sammen til potensielle piloter. Tilsammen klarte vi å lage seks piloter som både var gjennomførbare og hadde høy påvirkningsgrad. Til slutt var det tre piloter som fikk flest stemmer og som vi skal utvikle videre i fase 4. Disse var;


1) Benytte eldre, rivningsklare skoler som donorbygg og kvalitetssikret materialdatabase

2) Opplæring i sirkulære innkjøp og anbud for bedrifter og innkjøpspersonell

3) O-House som utstillingsmodell for å vise frem sirkulære løsninger for vann, lys, isolasjon og byggteknikk.

Fase 4 – vi trenger enda flere bidragsytere

Vi er i en krevende tid. Det er fortsatt en verdensomspennende pandemi og økonomien har fått en smell. Kriser har likevel ofte vist seg å være en god mulighet til å skape noe nytt. Vi vil gripe denne muligheten. Men, for at de sirkulære pilotprosjektene skal bli en suksess, trenger vi flinke folk til å hjelpe oss. O-House prototypen har allerede mottatt finansiering fra fylkeskommunen. Vi vet at det finnes flere aktuelle innovasjonsmidler vi kan søke på. Nettopp dette er noe vi ønsker å gjøre, slik at manglende finansiering ikke skal være en stopper for å delta.

Vi håper at du/din bedrift/organisasjon har lyst til å bli partner i en av disse prosjektene. Ta gjerne kontakt slik at vi sammen kan legge en plan for hvordan vi kan realisere pilotprosjektene.


Ta kontakt hvis vil vite mer eller bli med!


Sofie Pindsle, Prosjektleder Circular Norway

sp@circularnorway.no

Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no