• Circular Norway

Circularity Gap Report Norway er i gang!

Oppdatert: 14. des. 2019

Kick-off møte for Circularity Gap Report Norway.Høsten 2019 startet Circular Norway, sammen med vår nederlandske partner Circle Economy arbeidet med å mobilisere norske aktører for å utarbeide Circularity Gap Report Norge. I dag er verden kun 9 prosent sirkulær. Dette betyr at 91 prosent av materialene og ressursene vi henter ut fra naturen ikke kommer tilbake i kretsløpet igjen, men blir til avfall. Dette sirkulære gapet på 91 prosent blir ikke mindre av seg selv. Vi må ta grep dersom vi ønsker å frembringe endring i verden.


Den norske Regjeringen formulerte i Granavoldserklæringen at « Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi ». Videre følger det at Regjeringen vil utarbeide en nasjonal strategi om sirkulær økonomi. For å sikre et godt startskudd for å nå dette målet mener Circular Norway at det er hensiktsmessig å måle graden av sirkularitet i den norske økonomien.


Mandag 9. desember kick- startet Circular Norway, sammen med spesialistmiljøet Circle Economy, Virke, Skift, Avfall Norge, RENAS, NITO, Forbrukerrådet, Naturvernforbundet og Ny Analyse, arbeidet med den norske versjonen «Circularity Gap Report Norway». Formålet med rapporten er å involvere norske næringer og gi norske interessenter en forståelse av hvor mulighetene ligger i en norsk omstilling til en sirkulærøkonomi.


Circularity Gap Report Norway er basert på velkjent samarbeidsbasert metodikk fra Circle Economy. På kort tid har rapporten vunnet anerkjennelse både blant markedsaktører, myndigheter og forskningsmiljø. Circle Economy har tidligere gjennomført to analyser av verdensøkonomien. Den tredje rapporten lanseres i løpet av World Economic Forum i Davos i januar 2020. Å brekke opp sirkulærøkonomi på nasjonsnivå er nybrottsarbeid og fordrer godt samarbeid på tvers av sektorer og siloer. Tidligere er det kun utarbeidet en nasjonal Circularity Gap-rapport for Østerrike, og parallelt med Norge har også nederlandske myndigheter initiert Gap-rapport for Nederland. Circularity Gap Report Norway vil være den tredje nasjonaloversikten som utvikles av det Amsterdambaserte ekspertmiljøet, Circle Economy.


Formål med den norske analysen er å måle graden av sirkularitet i norsk økonomi, bidra til en god prosess å samle aktører fra stor variasjon av bransjer og kunnskapsområder. Det er også spennende å se hvilke norske data som kan støtte analysen. I EU-sammenheng kommer Norge ofte ut som grå flekk på det sirkulære kartet, ettersom Norge står utenfor noen av de viktigste løpene som driver europeisk næringspolitikk i retning sirkulær omstilling.


Behovet for kjennskap og et faktabasert bilde på den norske sirkulærstatus er stort, både blant forskere, næringsaktører og offentlige myndigheter. Vi håper initiativet kan inspirere og gi grunnlag for bedre politiske beslutninger samt gi noen pekepinn hvor det er smart å starte arbeidet rundt nasjonale strategier og handlingsplaner. Gjennom å skape et nasjonalt samarbeid med ledende bedrifter, nytenkende grundere, myndigheter, frivillige organisasjoner og akademikere innenfor dette feltet, tror vi at det kan oppstå nye muligheter for å gjøre den norske økonomien mer sirkulær.

Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no