• Circular Norway

Circular Economy hotspot conference in Glasgow

Den 31. oktober – 1. november deltok Circular Norway, med en norsk delegasjon på Circular Economy Hotspot conference i Glasgow, Skotland.

Dette var konferanse med stor K. Den første dagen fikk vi masse faglig påfyll fra eksperter på sirkulærøkonomi og klimautfordringer. Dag to var satt av til sirkulære bedriftsbesøk.

Til å starte var Janiz Potočnik, Co-Chair of UNEP International Resource Panel. Potočnik understreke hvor viktig samarbeid er for at vi skal kunne omstille til en sirkulærøkonomi og at SDG 12, er viktig da den ser på ansvarlig forbruk og produksjon.


Neste på scenen var Dr. Leyla Acaroglu, grunnlegger av Disrupt Design  og Unschool. Dr. Acaroglu fremhever at det er viktig å se på hele verdikjeden til ett produkt og system, helt fra man utvinner resursene til man kaster det. I naturen finnes det ikke søppel, alt har en funksjon eller er ett tilskudd til noe annet. Enkle løsninger på komplekse problemer leder ofte til komplekse problemer ett annet sted. Dr. Acaroglu har utarbeidet ett gratis undervisningsopplegg som du kan finne her. Opplegget er designer for å lære bort sirkulære prinsipper.

En av deltakerne fra den norske delegasjonen Cynthia Reynolds holdt innlegg «Radical Reuse – Unlocking the Value of Assets» i sesjonen om økonomien i en sirkulær verden. Cynthia Reynolds er funder av SmartUse.Global, ett selskap som har startet ett Library of Things på Nesodden, men som hovedsakelig jobber med teknologi som gjør det lettere å dele produkter og tjenester.

Katherine Trebeck, Research Director, Wellbeing Economy Alliance, deltok også i denne sesjonen, og viste frem en nokså ubehagelig graf som viste at de 10% rikeste av verdens befolkning stor for 50% av utslipp og ressursbruk, mens de 50% fattigste kun står for 10%.


Dag 2 hadde vi gleden av å delta på bedriftsbesøk innen 5 sektorer, for å få ett praktisk innrykk av hvor langt Skottland har kommet på vei til å bli ett hel sirkulært samfunn. Skottland har store planer for sin strategi «Making Things Last: a circular economy strategy for Scotland» som de har hatt siden 2016. Strategien fokuserte i utgangspunktet på sektorledende muligheter, men dette hadde siden blitt droppet til fordel for en mer regional tilnærming. Og under konferansen ble det sagt at Glasgow satser på å bli Skottlands første hel-sirkulære by.

Avslutningsvis var det en paneldiskusjon med Terry A’hearn, leder for Skottland miljøvern organisasjon, Louise Mcgregor fra Zero Waste Scotland, og Julia Vol fra Ellen MacArthur Foundation. Temaet for diskusjonen var fremtiden for sirkulærøkonomien og det var en samlet enighet om at det er på tide å brette opp armene og starte arbeidet.  Det er dog ikke alltid like lett å gå inn i sirkulærøkonomien for små og mellomstore bedrifter, det er derfor viktig med statelig støtte.

Helt avslutningsvis ble det avduket hvem som skal arrangere Circular Economy Hot Spot konferansen i 2020, nemlig Barcelona.

I 2019 skal Belgia være vertskap og vi gleder oss allerede.

#Glasgow #HotSpot

Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no