• Circular Norway

Circle Scan Kongsvinger Region, har startet!

Vi har nå startet Circle Scan Kongsvinger Region!

Kongsvinger regionen, har gått sammen med Circle Economy og Circular Norway for å gjennomføre en Circular Scan av Konsgvinger regionen. Denne analysen vil fokusere på verdikjeden i bygg, eiendom- og anlegg bransjen. Hele prosessen vil ta 12 måneder og er delt opp i 4 faser. Etter hver fase vil vi invitere inn til workshop for å forankre funn og diskutere retning for neste fase.


Fokus på bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden

Circle Scan Kongsvinger Region er en materialstrøms analyse av bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden i Kongsvinger regionen. Målet med denne prosessen er å finne frem til nye sirkulære piloter, basert på sidestrømmer innenfor dagens verdikjede. De nye pilotene vil bidra til mindre avfall i verdikjeden, økonomisk gevinst for bedriftene og økt sysselsetting i verdikjeden. Innen bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden har Circle Economy og World Business Council for Sustainable Development kommet frem til at det er 5 sirkulære forretningsmodeller. Disse er; Sirkulære materialer, Produkt som tjeneste, Produkt med utvidet levetid, Delings platform og Ressursutvinning. For å lære mer om disse forretningsmodellene kan man lese denne rapporten.


Aktører i byggenæringens verdikjede

Kartlegging av aktører og sirkulære initiativ

Hver fase av Circle Scan Kongsvinger Region har konkrete mål, målene for fase 1 er;

1. Kartlegging av viktigste aktørene i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden i Kongsvinger regionen

2. Hovedutfordringer for aktørene knyttet til sirkulæret

3. Pågående sirkulære initiativer i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden i Kongsvinger regionen.

4. Rettningslinjer, forskrifter og standarer for sirkulæritet i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden (lokalt, regional og nasjonalt)

5. Politiske mål og strategier for sirkulæritet i i bygg, eiendom- og anlegg verdikjeden (lokalt, regional og nasjonalt)For å nå disse målene må det mye kartleggingsarbeid til. Circular Norway og Eva Snare, Næringsjef i Nord-Odal kommune har nå startet kartleggingsarbeidet. Det vil også trolig bli behov for intervju med de viktigste aktørene for å få en god oversikt over hvilket utfordringer de møter.

Den kartleggingen som blir gjort i fase 1, bidrar til datagrunnlaget for resten av prosessen. Det er dermed veldig viktig at dette blir gjort grundig.

De sirkulære initiativene blir fordelt basert på de 5 forretningsmodellene som er lagt frem av Circle Economy og World Business Council for Sustainable Development og 7 nøkkelprinsipper for sirkulær økonomi.


7 nøkkelprinsipper i sirkulærøkonomien, utarbeidet av Circle Economy

Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no