• Circular Norway

Aktørene er kartlagt og vi er klare for neste fase.

Circle Scan Kongsvinger regionen startet i Juli, og i midten av Oktober hadde vi første workshop for å gå gjennom funnene fra første fase. Dette var en workshop der vi åpnet opp verdikjeden, så på hvilket initiativ som allerede finnes i regionen og åpnet for innspill til potensielle nye sirkulære initiativ. Circular Norway er veldig fornøyde med innsikten vi har fått i første fase og den gode tilbakemeldingen som kom på workshop.


God representasjon fra alle kommune i Kongsvinger regionen.

Workshopen ble innledet av Eva Snare, initiativtakeren til dette prosjektet. Eva er næringssjef i Nord-Odal kommune. Det var etter deltakelse på Circular Hotspot Conference Glasgow i november 2018 at Eva forsto hvor stor interesse en region kan ha av å gjennomføre et prosjekt etter Circular Scan-metoden. Siden da har Fylkesmannen i Hedmark støttet prosjektet med 1 mill. Circle Scan Kongsvinger startet for fullt juli 2019, og hele prosjektet vil vare i ca. 12 måneder. Hovedfokus er lagt på verdikjeden for byggenæringen.

De som var med på workshoppen, representerte kommunene (næring, teknisk sjefer og innkjøp, KS bedrift) fylkeskommunen/regionråd, akademia/kunnskapsnæring (SINTEF, SSB, Høgskolen innlandet, Klosser Innovasjon) og lokale tjenesteleverandører og bedrifter (GIR, 7Sterke).

Ilektra Kouloumpi fra Circle Economy startet med å forklare litt om hva sirkulærøkonomi er. Det kan enkelt forklares som en omstillingsmotor for bærekraftig forbruk og produksjon. I dag lever vi stort sett i en lineær verden der varer blir til avfall. I sirkulærøkonomien ønsker vi å forlenge ressurser og bevare dem i kretsløp så lenge som mulig. Resirkulering klarer ikke bidra til denne endringen alene.


Figur 1 En fullverdig sirkulærøkonomi bruker resirkulering som siste ledd. Kilde; Circle Economy

Fra sektor perspektiv til verdikjede perspektiv

I Kongsvingerregionen har sysselsetting og verdiskapningen innen byggenæringen stor betydning ifølge Jordi Pascual fra Circle Economy. Hvis man ser på hele verdikjeden omfatter den flere sektorer – skogbruk og masseutvinning, foredling og produksjon, eiendomsinvestorer, entreprenører, transport og logistikk, energi, vann og avfallshåndtering. Totalt har vi funnet ca. 200 aktører med flere enn 3 ansatte i disse sektorene. Verdikjeden har stor innflytelse på den totale ressursbruken i regionen. Målet for første fase av prosjektet har vært å få oversikt over aktører, initiativer, utfordringer, politiske mål, strategier og retningslinjer i verdikjeden. Fra spørreundersøkelser og dybdeintervjuer viser seg at de fleste vet hva sirkulærøkonomi er, men mangler det i sin strategi og forretningsplan.


Figur 2, Akkumulert sysselsetting, verdiskaping og utslipp i sektorene. Kilde Eurostat og SSB

En sirkulær verdikjede er mulig

Circle Economy bruker 7 nøkkelprinsipper for å forklare sirkulærøkonomi, og ut ifra dette har de kategorisert de sirkulære initiativene som pågår i regionen. Med utgangspunkt i disse prinsippene kunne Julia Koch, Circle Economy, blant annet, konkludere at næringslivet i regionen bruke fornybare ressurser og avfall som ressurs men at det er lite fokus på teknologi og produkt som service.

Etter diskusjon rundt bordene med utgangspunkt i grafiske illustrasjoner over verdikjeden, aktører og initiativ, kom flere nye sirkulære potensielle initiativ frem. Eksempler er: opprette nettverk for bedre samarbeid, fokus på kommunale/regionale/fylkeskommunale innkjøp, markedsplass for sirkulære materialer/ressurser, inkludere mer sirkulærøkonomi i utdanning og bedre prising av gjenbrukte materialer. Flere av disse initiativene svarer på utfordringene som ble fremhevet av deltakere i spørreundersøkelsen.


Figur 3 - Alle aktørene i verdikjeden

figur 4 - Verdikjeden med aktører og antall

Neste fase av prosjektet begynner nå

Fremover vil fokuset ligge på analyse av materialstrømmer. Vi ønsker å få en oversikt over materialstrømmene (inn og ut) i verdikjeden, for å kunne se hva det er mye av, og hva som har potensial til å bli brukt andre steder i verdikjeden. Hvis du ønsker å bidra med kunnskap eller data til dette, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med en av oss. Vi vil gjerne også ha tips om andre som kan bidra til datagrunnlag, f.eks. bransjeforeninger, myndigheter og forskermiljø.

Hvis du ønsker å bidra til innsamlingen av data kan du ta kontakt med Eva Snare, Næringssjef i Nord-Odal eller Sofie Pindsle, Prosjekt leder i Circular Norway.

Siste innlegg

Se alle
  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no