• Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© CircularNorway  Apotekergata 10, 0180: Oslo  Phone: 95919625  Email: info@circularnorway.no

Partnerskap 

Partnerskap er for bedrifter som ønsker aktivt å påvirke utviklingen innen sirkulærøkonomi i Norge. Bedriften tar en ledende rolle i implementering av programmer i samarbeid med Circular Norway. Programmene tilrettelegger for grønne forretningsmodeller og en sirkulær innovasjon. 

Circular Norway jobber for at norsk næringsliv skal omstilles til sirkulær økonomien. Dette gjør vi gjennom våre programmer, hvor vi legger til rette for forretningsutvikling og innovasjon.  

Våre programmer

Har du flere spørsmål om hva som inngår i et partnerskap. Her får du svar på vanlige spørsmål om tjenester, samarbeid og fordeler i et partnerskap. 

Spørsmål om partnerskap

Som partner i Circular Norway bidrar til til å implementere nasjonale prosjekter mot en grønnere fremtid. Har din bedrift ambisjon om å jobbe mot en sirkulærøkonomi? 

Kontakt oss ved interesse