Partnerskap 

Partnerskap er for bedrifter som ønsker aktivt å påvirke utviklingen innen sirkulærøkonomi i Norge. Bedriften tar en ledende rolle i implementering av programmer i samarbeid med Circular Norway. Programmene tilrettelegger for grønne forretningsmodeller og en sirkulær innovasjon. 

Våre programmer

Circular Norway jobber for at norsk næringsliv skal omstilles til sirkulær økonomien. Dette gjør vi gjennom våre programmer, hvor vi legger til rette for forretningsutvikling og innovasjon.  

Spørsmål om partnerskap

Har du flere spørsmål om hva som inngår i et partnerskap. Her får du svar på vanlige spørsmål om tjenester, samarbeid og fordeler i et partnerskap. 

Kontakt oss ved interesse  

Som partner i Circular Norway bidrar til til å implementere nasjonale prosjekter mot en grønnere fremtid. Har din bedrift ambisjon om å jobbe mot en sirkulærøkonomi? 

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no