Fagrådet

Foreningen har et fagråd. Alle inviteres til å delta i sin personlige kapasitet. Fagråd møter fire ganger per år og er rådgivende. Fagrådets medlemmer sitter i et år av gangen med mulighet til forlengelse i opp til 3 år. Medlemmene er

Thina Saltvedt, Senioranalytiker Sustainable finance, Nordea

Per Espen Stoknes, Forfatter og førstelektor ved BI

Christine Lundberg Larsen, Administrerende Direktør i Regnskap Norge

Walter Qvam – Non-Executive Director/Senior Advisor

Sony Kapoor, Administrerende Direktør i Re-Define

Bjørn Arild Thon, Administrerende Direktør i RENAS

Frank Jaegtnes, Administrerende Direktør i EFO