Nordic circular hotspot

Circular Hotspots er åpne private plattformer der selskaper, kunnskapsinstitusjoner og myndigheter kan samarbeide internasjonalt om å utveksle kunnskap og stimulere til entreprenørskap innen sirkulær økonomi.

Nordic circular hotspot