Nordic Circular Hotspot

Circular Norway var en av initiativtakerne til Nordic Circular Hotspot i 2019, men har nå valgt å ikke delta videre i utviklingen av nettverket. 

Dette er grunnet mange andre store prosjekter som tar mye av vår tid. 

Vi støtter og ønsker prosjektet lykke til videre. Her kan du lese oppdatert informasjon om prosjektet.

 

Målet med Nordic Circular Hotspot er å etablere et nytt sirkulær samarbeid i Norden. Dette gjennom dialog, møter, læring og delingsnettverk.

 

De nordiske landene har mye å forbedre når det kommer til FNs bærekraftmål om ansvarlig forbruk og produksjon. I dag er det begrenset samarbeid mellom de nordiske landene når det gjelder konkret tiltak for en sirkulær økonomisk overgang. Dette ønsker Circular Norway å være med på å forbedre.

Hva er Nordic Circular Hotspot

 

Norden  er verdens 11. største økonomi dermed har vi gode muligheter for effektivt samarbeid og velfungerende nettverk. Det er en god testregion for sirkulære innovasjoner, produkter og initiativ.

Nordic Circular Hotspot vil invitere regjeringer, byer, regioner, bedrifter og kunnskapsinstitusjoner til å samarbeide tett for å komme fram til praktiske løsninger innenfor sirkulærøkonomi. Løsningene skal være tilgjengelige for små og mellomstore bedrifter og kjerneindustrien. 

Hvorfor Nordic Circular Hotspot

 

Hvis de nordiske landene samarbeider om en sirkulær overgang, har de nordiske landene potensialet til å bli en internasjonal frontfigur i den sirkulære omstillingen. Dette vil styrke landene betydelig ved at det vil bli økt konkurransekraft, økonomisk vekst og innovasjon. 

Interessert i å være en del av Nordic Circular Hotspot? 

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no