Medlemskap

For bedrifter som ønsker deltakelse i  programmer og systematisk samarbeid innenfor sirkulærøkonomi.

Våre programmer

Circular Norway jobber for at norsk næringsliv skal omstilles til sirkulær økonomien. Dette gjør vi gjennom våre programmer, hvor vi legger tilrette for forretningsutvikling og innovasjon. Som medlem får du mulighet til å delta på disse programmene. 

Spørsmål om medlemskap 

Har du spørsmål om hva som inngår i et medlemskap. Her får du svar på vanlige spørsmål om tjenester, medlemspriser, samarbeid og fordeler i et medlemskap.

Bli medlem 

Har din bedrift et ønske om å delta i innovative programmer? Som medlem deltar bedriften på programmer som legger til rette  for en overgang til sirkulærøkonomi. Medlemskap gir også mulighet for systematisk samarbeid og internasjonale nettverk. 

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no