Road View from Above

Kommunenettverk

Nettverk skaper innovasjon, læring og kontakter. 

Sirkulært Kommunenettverk

Norge har ambisjon om å bli et foregangsland for sirkulærøkonomi. Sirkulært kommunenettverket er et nettverk for beslutningstagere som er viktige for å omstille Norge til sirkulærøkonomi. Vi kobler næringssjefer, klimasjefer og andre nøkkelpersoner i ulike kommuner for å dele kompetanse og erfaringer fra beste praksis i omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi. Vårt erfaringsgrunnlag har vi fra Kongsvingerregionen og Sunnfjord kommune.

 

Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for ca 520 milliarder i året. Opplæring av politikere, offentlige innkjøpere og nøkkelbedrifter i de ulike kommunene er en nøkkel for å lykkes med omstillingen. Vi gir innføring i EUs nye regelverk, sirkulære innkjøp, UN Smart Sustainable Cities og Klimapartnere.   

Hvorfor burde dere bli med i kommune nettverket; 

  1. Innsikt i nye krav fra EU gjennom Green Deal og Action Plan for Cicular Economy

  2. Innsikt i nye krav til sirkulær omstilling i strategien for sirkulærøkonomi 

  3. Innsikt i beste praksis fra norske kommuner 

  4. Oversikt over tiltak for å øke sirkularitet som sirkulær analyse  

  5. Veiviser for kartlegging av materialstrømmer og stock i kommunen (kasserte båter, nedgravde kabler, etc)

 

Oppsett av nettverket 

4 årlige samlinger 

1. samling - Februar 2021 - Fysisk i Oslo 

2. samling - Mai 20021 - digital 

3. samling - August 2021 - fysisk i Oslo 

4- samling - November - digital 

Kontakt oss

info@circularnorway.no

Kareenlyst alle 9B, Oslo

  • Svart Linkedin Ikon
  • Svart Twitter Ikon
  • Svart Facebook Ikon

© Karenlyst allé 9B, 0212 Oslo  Telefon: 95919625  E-post: info@circularnorway.no