Klimastatus fra Oslo regionen

Osloregionen skal oppfylle nasjonale- og regionale klimamål.

Dette ble tatt inn som et delmål i Samordnet strategi for areal- og transport for Osloregionen, vedtatt i mai 2016. Som en del av oppfølging av strategien og delmålet på klima, er det behov for å få mer kunnskap om klima- arbeidet i regionen

Oslo_Regionen_Klimastatus2019_web