I media: “Vil ha storskala fiskeoppdrett på land” i Tidenes Krav 06.08

Publisert i Tidens Krav 06.08

Artikkelen opplyser om at en gruppe lokale investorer nå skal bygge et storskala landbasert oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. Hans Olav Ramsvik, investor, mener gjenbruk av avfall kan gi god sirkulær økonomi i prosjektet. Han uttrykker ønske om å få til en mer bærekraftig produksjon enn havbasert oppdrett.